Decret 6/11 de 14 març de 2011, Estatut marc consells pastorals arxiprestals

DECRET 06/11 – Barcelona, 14 de març de 2011. Per tal d’ajudar al bon funcionament dels Consells Pastorals Arxiprestals de l’Arxidiòcesi de Barcelona, pel que fa la seva constitució, finalitats, composició i activitats, PEL PRESENT decret aprovem l’Estatut Marc dels Consells Pastorals Arxiprestals que s’haurà de seguir en l’elaboració dels Estatuts dels respectius Consell Pastorals […]