Decret 25 de febrer de 1977, fundacions pies i dipòsits

Normes sobre fundacions pies i dipòsits a l’Arquebisbat de Barcelona   Decret del Sr. Cardenal-Arquebisbe Finalitat. D’acord amb el cànon 1544, l’Arquebisbat de Barcelona rebrà els béns que li siguin lliurats amb l’obligació de destinar les rendes anuals que produeixin a la celebració d’algunes misses o d’altres funcions eclesiàstiques, o de practicar determinades obres pietoses […]