Criteris i normes de 12 desembre de 1975, nomenaments i jubilacions dels preveres

Criteris i normes sobre nomenaments i jubilacions dels preveres   EI Sr. Cardenal-Arquebisbe, després d’escoltar el Consell Presbiteral i cl Consell Episcopal que han estudiat i deliberat sobre els nomenaments i jubilacions dels preveres, estableix els següents criteris i normes, referits especialment als nomenaments i jubilacions de caràcter parroquial.   I. Criteris Perspectiva diocesana. — […]

Comunicació i directori de 6 de maig de 1975, mòduls llibres sacramentals

Nous mòduls pels llibres sacramentals   Comunicació del Sr. Cardenal-Arquebisbe Barcelona, 6 de maig del 1975 Benvolguts sacerdots: Moltes persones m’han manifestat reiteradament tant la conveniència d’establir nous mòduls pels llibres sacramentals, com la necessària simplificació dels «duplicats», que cada any les parròquies han de lliurar a l’Arxiu Diocesà. Raons molt poderoses d’ordre pastoral, jurídic […]

Decret de 2 de gener de 1975, Constitució de la Delegació Diocesana Pastoral Obrera

Delegación Diocesana de Pastoral Obrera   DECRETO POR EL PRESENTE instituimos en este Arzobispado de Barcelona la DELEGACION DIOCESANA DE PASTORAL OBRERA, la cual continuará la labor que ha realizado hasta el presente, primero la Vicaría Episcopal de Ambientes Obreros y posteriormente el Secretariado Diocesano para el Apostolado Obrero (cfr. B. O. del Arzobispado, febrero […]