Comunicació de 2 d’octubre de 1984, Vicaris Episcopals

Comunicació sobre els vicaris episcopals 1. El nou Codi de Dret Canònic tracta conjuntament dels vicaris generals i episcopals. Això vol dir la gran afinitat que hi ha entre ambdós figures jurídiques. El c. 476 parla dels vicaris episcopals territorials, sectorials i personals. Els primers, en llur pròpia circumscripció, són un «alter ego» del bisbe, […]

Decret de 19 d’octubre de 1979, autonomia de les Zones Pastorals i funcions V. Episcopals

La consolidació i l’autonomia de les Zones Pastorals DECRET Pel present, després d’escoltar el Consell Presbiteral I el Consell de Govern que han estudiat i deliberat sobre la consolidació i l’autonomia de les zones pastorals, s’estableixen les Normes contingudes en el document que es publica a continuació I queden modificats, en quant sigui necessari, els […]

Nota de 30 de maig de 1973, els Vicaris Episcopals

Nota sobre las funciones encomendadas a los Vicarios Episcopales de zona Con fecha de 30 de mayo de 1973, el Sr. Cardenal-Arzobispo ha tenido a bien disponer cuanto sigue en relación con las funciones que se encomiendan a los Vicarios Episcopales de zona pastoral: 1. Se constituye en la Archidiócesis el cargo de Vicario Episcopal […]