Decret 29 de gener de 1989, Estatut de les religioses o laics als qui s’encomana una participació en l’exercici de la cura pastoral d’una parròquia

ESTATUT DE LES RELIGIOSES O LAICS ALS QUI S’ENCOMANA UNA PARTICIPACIÓ EN L’EXERCICI DE LA CURA PASTORAL D’UNA PARRÒQUIA DECRET.— Barcelona, 29 de gener de 1989. El Codi de dret canònic estableix que en cas de penúria de sacerdots, el Bisbe diocesà pot confiar una participació en l’exercici de la cura pastoral de la parròquia […]

Criteris i normes de 12 desembre de 1975, nomenaments i jubilacions dels preveres

Criteris i normes sobre nomenaments i jubilacions dels preveres   EI Sr. Cardenal-Arquebisbe, després d’escoltar el Consell Presbiteral i cl Consell Episcopal que han estudiat i deliberat sobre els nomenaments i jubilacions dels preveres, estableix els següents criteris i normes, referits especialment als nomenaments i jubilacions de caràcter parroquial.   I. Criteris Perspectiva diocesana. — […]