Decret 27/22 de 7 de juliol de 2022, formalització canònica entre el Servei Diocesà per al Catecumenat i la Catedral

DECRET 27/22. Barcelona, 7 de juliol de 2022 Des dels inicis de l’Església, la iniciació cristiana i la seva realització sacramental ha es­tat vinculada estretament amb la missió pastoral del Bisbe diocesà. En efecte, malgrat que el baptisme d’infants es confia genèricament a l’encàrrec pastoral dels rectors de parròquia (cf. cc. 530, 1r i 851, […]

Decret 06/15 de 20 d’abril de 2015, constitució comissió diocesana de patrimoni litúrgic i cultural

DECRET 06/15.- Barcelona, 20 d’abril de 2015 Entre les activitats més nobles de l’enginy humà hi ha les belles arts i sobretot l’art religiós i el seu cimal, l’art sagrat. La Constitució Sacrosantum Concilium del Con­cili Vaticà II estableix que «en la construcció dels edificis sagrats cal preocupar-se diligentment que siguin idonis per a permetre […]

Decret 6/02 de 25 de gener de 2002, institució Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics

Decret 06/02. Barcelona, 25 de gener de 2002 Tenint en compte l’existència a l’Arxidiòcesi de Barcelona de nombrosos centres parroquials i altres entitats culturals confessionals que desenvolupen una tasca cultural, recreativa i apostòlica important; Atès que la creació d’un organisme diocesà que en pugui vetllar la coordinació i la promoció pot ser un mitjà eficaç […]