Decret 28/09 de 10 setembre de 2009, Promulgació de la nova normativa diocesana per a les consultes

DECRET 28/09. Barcelona, 10 de setembre de 2009 A fi i efecte d’agilitzar les consultes prèvies al nomenament d’arxiprestos a l’Arque­bisbat de Barcelona, PEL PRESENT establim les següents normes per a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprestos i declarem derogada tota normativa anterior a aquesta. Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe […]

Norma 20 de juny de 1978, estatut de l’arxiprest

Estatut de l’Arxiprest   L’Assemblea diocesana de preveres va aprovar diverses proposicions que fan referència a l’arxiprestat i a l’arxiprest i que tendeixen, com ja ho exposà el Concili Vaticà II i el Motu Proprio Ecclcsiae Sanctae, a què l’arxiprest esdevingui realment el “coordinador i promotor, dins de l’àmbit de l’arxiprestat, de les diferents responsabilitats […]