Vist per sentència!

El Papa Francesc, en la seva homilia de Santa Marta, ens convida a no oblidar la biga que tenim al ull abans de veure la petita, ínfima, palla, en l’ull de l’altre (cf Mt 7,1-15). I ens remarca alguns aspectes que bo és tenir present al cor, i abans de jutjar i obrir la boca. […]