Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] Els materials de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians de 2012 han estat preparats per un grup de treball format per representants de l’Església Ortodoxa, de les Esglésies Vetero-Catòliques, de les confessions Protestants i de l’Església Catòlica, presents a Polònia. La rivalitat és una característica permanent no només en l’esport, [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Els materials de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians de 2012 han estat preparats per un grup de treball format per representants de l’Església Ortodoxa, de les Esglésies Vetero-Catòliques, de les confessions Protestants i de l’Església Catòlica, presents a Polònia.

La rivalitat és una característica permanent no només en l’esport, sinó també en la vida política, empresarial, cultural, i fins i tot en l’eclesial. Alguns teòrics de la vida social l’han presentat com la quinta essència del progrés social. Els cristians, però, volem anar per un altre camí.

La discussió dels deixebles de Jesús sobre «qui era el més important» (Mc 9, 34), mostra clarament que la rivalitat entre ells també era forta. Però la reacció de Jesús fou molt curiosa: «si algú vol ser el primer, que es col•loqui en l’últim lloc i que es faci servidor de tots» (Mc 9, 35). Aquestes paraules parlen d’una victòria molt curiosa: a través del servei mutu, ajudant, incrementant l’autoestima dels últims, dels oblidats, dels exclosos. Realment es tracta d’un camí molt curiós.

Per a tots els cristians la millor expressió d’aquest servei humil és Jesucrist, i la seva victòria sobre la mort i la seva resurrecció. És en la seva vida, en els seus actes, en el seu ensenyament, en el seu sofriment, en la seva mort i en la seva resurrecció on volem cercar una inspiració vàlida per a una vida moderna victoriosa en la fe que s’expressa mitjançant el compromís social en un esperit d’humilitat, servei i fidelitat a l’Evangeli.

També mentre Jesús esperava el sofriment i la mort que s’acostava, va pregar pels seus deixebles, perquè siguin un i així el món cregui. Aquesta victòria és possible només mitjançant la transformació espiritual i la conversió. És per això que el tema de les nostres meditacions en la Setmana de la Unitat d’enguany han de ser les paraules de Pau: “La victòria mitjançant nostre Senyor Jesucrist” (1Co 15, 57). Es tracta d’aconseguir una victòria que integri tots els cristians en el servei de Déu i del proïsme. Aquest ha de ser l’objectiu veritable del nostre ecumenisme.

La unitat per la qual preguem no és una noció còmoda d’amistat, solidaritat i cooperació. Requereix una voluntat de deixar de competir entre nosaltres. Hem d’obrir-nos els uns als altres, donar dons als altres i rebre els dons que ens donen els altres, per tal de poder veritablement entrar en la nova vida en Crist, que és l’única veritable victòria.

Jaume González-Agàpito

Delegat Diocesà d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses

Materials de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians de 2012

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...