Salmos responsoriales de Montserrat, una obra al servicio de la celebración litúrgica

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] [Abadia de Montserrat / Oscar Bardají] L’església de Sant Felip Neri de Barcelona acull aquest vespre la presentació del llibre, que presideix el P. Abat Josep M. Soler El llibre, editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat, és fruit del treball de l’equip de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

[Abadia de Montserrat / Oscar Bardají]

L’església de Sant Felip Neri de Barcelona acull aquest vespre la presentació del llibre, que presideix el P. Abat Josep M. Soler

El llibre, editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat, és fruit del treball de l’equip de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, que enguany han complert 40 anys

El dijous 7 d’abril a les set del vespre tingué lloc la presentació del llibre Salms responsorials de Montserrat (Publicacions de l’Abadia de Montserrat) a l’església de Sant Felip Neri de Barcelona (Pl. Sant Felip Neri, 5. Barcelona). L’acte, que fou presidit pel P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, compta també amb la intervenció de Mn. Lluís Saumell, antic membre de la comissió organitzadora de les Trobades d’animadors de cant per a la Litúrgia, que va parlar del contingut de l’obra; i del G. Andreu M. Martínez, monjo de Montserrat i president actual de l’esmentada comissió. Entremig dels parlaments s’intercalaren cants de salms que es poden trobar al llibre  –a càrrec d’integrants de la comissió de les Trobades d’animadors de Montserrat-,  que foren  acompanyats amb música d’orgue.

Salms responsorials de Montserrat és fruit del treball de l’equip de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, que enguany han celebrat el 40è aniversari, i que recull tots els salms responsorials dels diumenges i principals festes, compostos per monjos de Montserrat, dels tres cicles litúrgics. La publicació d’aquest llibre pretén fer un bon servei a les parròquies i a altres comunitats. D’aquesta manera, com digué el P. Abat Josep M. Soler en el pròleg, “contribuïm a facilitar que el salm responsorial pugui tenir en cada assemblea litúrgica el relleu que li pertoca, com a Paraula pregada i com a resposta d’acolliment i de compromís de vida, en la forma que li és més pròpia: el cant”.

El salm responsorial té una funció molt destacada en la litúrgia de la Paraula i és d’una gran importància pastoral. Entra dins de la dinàmica del diàleg amb Déu que s’estableix en la celebració litúrgica. Diàleg de Déu amb tota l’assemblea i diàleg de Déu amb cadascun dels seus membres, com a part integrant del diàleg de Déu amb el seu poble que és l’Església. “Efectivament, Déu ha parlat per mitjà de la lectura que ha estat proclamada abans del salm responsorial, ha donat un missatge, i l’assemblea li respon amb les paraules del salteri. En aquest sentit, el cant del salm té una doble dimensió. D’una banda és, també, Paraula que Déu adreça al seu poble i que l’Església ha seleccionat en relació amb el missatge de la lectura bíblica que l’ha precedit. I, de l’altra, el salm és la resposta a la Paraula rebuda i acollida per part de tota l’assembla aplegada en la celebració i de cada fidel en particular. Aquesta resposta s’expressa sobretot en la repetició de l’antífona que s’intercala entre els versets, i que és presa sovint del mateix salm. La resposta comporta un doble moviment: de lloança a Déu perquè ens adreça la seva Paraula i d’interiorització del contingut de la primera lectura que és desplegat també pel salm. Per això és molt important que, per mitjà d’una formació bíblica i litúrgica adequada, els fidels puguin percebre la Paraula de Déu continguda en els salms i sàpiguen fer-ne pregària per tal que la puguin traduir en el concret de la seva vida”, afirma el P. Abat Josep M. Soler en la introducció del llibre Salms responsorials de Montserrat.

“El salm ens ajuda a entrar en comunió amb els sentiments de Jesucrist per fer-nos-els nostres i deixar que transformin el nostre interior mentre anem assimilant el pla diví de salvació a favor de la humanitat exposat en la lectura que ha precedit el salm. A més, la pregària del salm responsorial ens uneix els uns als altres com a comunitat eclesial que acull, prega, lloa, agraeix, suplica. En aquest sentit, el cant del salm és la veu de l’Església que, a través de l’assemblea litúrgica, s’adreça a Déu per correspondre a la Paraula que ell mateix li comunica. D’aquesta manera, a més, la pregària del salm ens ajuda a sortir de nosaltres mateixos i del nostre món personal per fer-nos sintonitzar amb el que viu i celebra l’Església en la litúrgia”, argumenta el P. Abat de Montserrat.

Tenint present la finalitat del salm responsorial, convé que la música per a cantar-lo ajudi a fer penetrar en el cor i en la intel·ligència dels fidels el contingut del text, en faciliti la meditació i l’assimilació espiritual bo i agermanant l’assemblea en el cant de la resposta. A Montserrat, són diversos els monjos compositors que han treballat per musicar els salms responsorials de cada dia; ho han fet a partir de l’experiència de pregària intensa del salteri en la litúrgia monàstica i des de la tradició salmòdica de l’Església llatina, expressada d’una manera eminent per la salmòdia gregoriana. L’experiència de força anys en l’assemblea litúrgica que es forma cada dia entre monjos i fidels a la basílica montserratina ha permès de valorar la qualitat d’aquestes composicions, de fer-hi algunes esmenes i de veure’n l’aportació pastoral per ajudar la vivència de la litúrgia.

40 anys de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia

Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia es realitzen ininterrompudament a Montserrat des de 1970 i l’impulsor principal és el P. Gregori Estrada. Van començar amb motiu de la introducció de les llengües vernacles en la Litúrgia pel Concili Vaticà II: es feia necessari un repertori i uns animadors per ensenyar i dirigir el cant en català per a la participació litúrgica de l’assemblea. Cantors, cantores, directors i directores han format part d’una generació moguda per l’afany del conreu de la música i del cant per a la litúrgia. Aquest servei litúrgic, marcar per la recerca i per la voluntat de superació, han acollit les disposicions d’aquest Concili Vaticà II, especialment del capítol VI de Sacrosanctum Concilium, les han fetes florir i fructificar en bé de moltes parròquies i de moltes comunitats cristianes.

Un dels artífex més destacats d’aquest treball ha estat el P. Gregori Estrada, amb la seva preparació musical i la seva constància tenaç. Mestre de mestres, el P. Gregori ha sabut amalgamar directors, cantors i voluntats per a dur endavant la tasca de Trobades. Actualment, els membres de la Comissió Organitzadora han pres el relleu de la tasca del P. Gregori i les Trobades albiren un futur ple de projectes i de treballs.

En les tres Trobades anuals, de caire popular no acadèmic, que se celebren durant l’estiu, s’hi treballen cants en català per a la Litúrgia i s’hi donen ponències de tema litúrgic. El programa habitual és el següent: animació i direcció del cant popular per a la Litúrgia; estudi de repertori; ponència sobre un tema d’interès pastoral i litúrgic; i participació a la pregària i a l’Eucaristia del Santuari.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...