Pregària pels cristians perseguits

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, arran de l’acord pres en la darrera reunió de l’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, i fent valer les reiterades peticions del Sant Pare a favor del cristians perseguits en diversos indrets del món, s’exhorta tots els fidels per tal que puguin pregar amb [...]

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, arran de l’acord pres en la darrera reunió de l’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, i fent valer les reiterades peticions del Sant Pare a favor del cristians perseguits en diversos indrets del món, s’exhorta tots els fidels per tal que puguin pregar amb aquesta intenció des del 17 de maig, diumenge de l’Ascensió del Senyor, fins al 24 de maig, diumenge de Pentecosta.

 

  1. Durant la Missa, afegir-hi aquesta petició o alguna altra de semblant en la Pregària Universal:              

                  Versió en català

–         Pels nostres germans cristians perseguits: perquè l’Esperit Sant els concedeixi el do de la fortalesa i converteixi els cors dels qui atempten amb crueltat contra les seves vides i les seves terres, i arreu del món s’afirmi la pau i sigui respectada la llibertat religiosa. Preguem al Senyor.

     

      Versió en castellà

–     Por nuestros hermanos cristianos perseguidos: para que el Espíritu Santo les conceda el don de la fortaleza y convierta los corazones de quienes atentan cruelmente contra sus vidas y sus tierras, y en todas partes se afirme la paz y sea respetada la libertad religiosa. Roguemos al Señor.

 

  1. Durant la pregària de Laudes i  de Vespres, afegir-hi aquesta petició o alguna altra de semblant:                

                  Versió en català

–          Envieu, Senyor, a l’Església i a la humanitat el vostre Esperit d’Amor perquè desapareguin les dissensions i els odis, i els cristians puguin conviure en pau i harmonia amb tots els homes.

     

      Versió en castellà

–       Envía, Señor, a la Iglesia y a la humanidad tu Espíritu de Amor para que desaparezcan las disensiones y odios, y los cristianos puedan convivir en paz y armonía con todos los hombres.

 

  1. Oportunament, en un dels dies ferials es convoqui tots els fidels cristians per a una celebració eucarística en la qual s’empri el formulari “Pels cristians perseguits” que contempla el Missal Romà (“Misses per diverses necessitats”, núm.15), amb la possibilitat de fer servir les lectures del dia, o bé escollint-les entre les que es proposen en el Leccionari per a Misses diverses, capítol “Misses per a motius diversos”, I: “Per la Santa Església”, 12: “Pels cristians que sofreixen persecució”, pp.350-361. La versió en castellà la trobareu al Leccionario VI: “Lecturas para las Misas por diversas necesidades y votivas”, al capítol 12: “Por los cristianos perseguidos”.
  2. En els exercicis piadosos del poble cristià i, de manera especial, on es mantingui l’adoració perllongada o contínua del Santíssim Sagrament, es convidi els fidels a pregar per la mateixa intenció.

 

Amb la meva salutació cordial,

 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller

 

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...