Pietro Parolin nuevo Secretario de Estado

Hoy 31 de agosto el Santo Padre ha recibido colegialmente en la Casa de Santa Marta, en Audiencia especial al Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, al Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, a Monseñor Dominique Mamberti, Secretario para las Relaciones con los Estados, a Monseñor Peter B. Wells, Asesor [...]

Hoy 31 de agosto el Santo Padre ha recibido colegialmente en la Casa de Santa Marta, en Audiencia especial al Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, al Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, a Monseñor Dominique Mamberti, Secretario para las Relaciones con los Estados, a Monseñor Peter B. Wells, Asesor para los Asuntos Generales, a Monseñor Antoine Camilleri, Sub-Secretario para las Relaciones con los Estados y a Mons. Alberto Ortega Martin, Oficial de la Secretaria de Estado para las Relaciones con los Estados.

El Santo Padre ha aceptado, según el Canon 354 del Código de Derecho Canónico, la renuncia del Card. Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, pidiéndole de permanecer en ese cargo hasta el 15 de octubre de 2013, con todas las facultades inherentes a tal oficio.

Al mismo tiempo el Santo Padre ha nombrado a Mons. Pietro Parolin, Nuncio Apostólico en Venezuela, como nuevo Secretario de Estado. Él tomará posesión de su cargo el 15 de octubre de 2013. En esa ocasión, Su Santidad recibirá en Audiencia a Superiores y Oficiales de la Secretaria de Estado, para agradecer públicamente al Card. Tarcisio Bertone por su fiel y generoso servicio a la Santa Sede y para presentarles el nuevo Secretario de Estado.

El Santo Padre ha confirmado en los respectivos cargos a Mons. Giovanni Angelo Becciu, Sustituto para los Asuntos Generales; Mons. Dominique Mamberti, Secretario para las Relaciones con los Estados; Mons. Georg Gänswein, Prefecto de la Prefectura de la Casa Pontificia; Mons. Peter Wells, Asesor para los Asuntos Generales; Mons. Antoine Camilleri, Sub-Secretario para las Relaciones con los Estados. (RC-RV)
El Papa Francesc ha nomenat l’arquebisbe Pietro Parolin per substituir el cardenal Tarcisio Bertonen com a Secretari d’Estat de la Santa Seu. Fins ara, l’arquebisbe Parolin havia estat Nunci Apostòlic a Veneçuela. Des de 2002 fins el 2009, va treballar al a Secretaria d’Estat com a Subsecretari de Relacions amb els Estats. Monsenyor Pietro Parolin té cinquanta vuit anys d’edat i és prevere des de l’any 1980. Fou ordenant bisbe l’any 2009.

Retrat de l’arquebisbe Parolin

Paraules de Mons. Pietro Parolin , en motiu del seu nomenament com a Secretari d’Estat:

En aquest moment en que el meu nomenament com a Secretari d’Estat es fa públic, vull manifestar el meu profund agraïment i afecte vers el Sant Pare, Francesc, per la confiança immerescuda que m’ha mostrat, i donar a conèixer un cop més el meu desig de total disponibilitat per treballar amb ell i sota la seva direcció, a major glòria de Déu, el bé de la Santa Església, i el progrés i la pau de l’ humanitat.

Crec fermament que aquest nomenament porta la gràcia, i que és la darrera de les sorpreses de Déu en la meva vida. Per damunt de tot, sento el pes de la responsabilitat pobre meu i en confia una missió difícil i desafiant, amb els meus dèbils poders i les meves pobres habilitats. Per aquesta raó m’encomano al amor misericordiós del Senyor, de qui res ni ningú em podrà separar, i a la pregària de tots. Dono gràcies a tots els que m’han mostrat i a partir d’ara em mostraran comprensió, així como per tot tipus d’ajuda que qui em pugui necessitar en la meva nova tasca.

El meu pensament es dirigeix a la meva família i a totes les persones que han format par de la meva vida: en les parròquies en la que vaig néixer i he servit, en l’estimada diòcesi de Vicenza, a Roma, als països on he treballat des de Nigèria, a Mèxic i ara més recentment Veneçuela, que lamento que haure de deixar. Penso també en el Papa emèrit Benet XVI, que em va ordenar bisbe, penso en la Secretaria d’Estat, que fou la meva casa durant molts anys, en Sa Eminència el Cardenal Tarcisio Bertone, i els altres superiors, col·legues i col·laboradors de tota la Cúria Romana, així com tots els que representen el Sant Pere i la Santa Seu arreu del món. Tinc un gran deute amb tots.

És amb respecte que em poso davant aquest nou servei al Evangeli, a l’Església i al Papa Francesc, però també amb confiança i serenitat, disposat – com el Sant Pare ens va preguntar ja en un principi – a caminar, edificar i professar la Fe.

Que la Mare de Déu, a qui m’agrada d’invocar com a Nostre Senyora de Monte Bérico, Guadalupe i Coromoto, ens doni el “coratge per caminar en la presència del Senyor, amb la creu del Senyor, per la construcció de l’Església, en la sang del Senyor, que fou vessada a la Creu, i de professar la glòria de Crist Crucificat. I que d’aquesta manera l’Església continuí endavant”.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...