Paraules del Cardenal en la inauguració del curs de l’ISCREB

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe Metropolità, en la inauguració del curs de l’ISCREB. Barcelona, 8 d’octubre de 2013. Inaugurem un curs en el nostre estimat Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Aquest fet és un do de Déu i li hem d’agrair tots plegats. A mi, com a [...]

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe Metropolità, en la inauguració del curs de l’ISCREB. Barcelona, 8 d’octubre de 2013.

Inaugurem un curs en el nostre estimat Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Aquest fet és un do de Déu i li hem d’agrair tots plegats. A mi, com a pastor d’aquesta Església metropolitana de Barcelona em plau agrair-ho també a tots els qui esteu vinculats a l’Institut, i us agraeixo el vostre esforç, el vostre interès i la vostra generositat, i d’una manera especial al seu Director, el Dr. Antoni Matabosch.

El nostre Institut està realitzant un servei molt preuat en la formació superior dels cristians i cristianes de la nostra arxidiòcesi i d’arreu, atès que també impartim els cursos on-line. Hi ha cada dia més cristians i cristianes que cerquen, desitgen i s’esforcen per conèixer més i millor els continguts de la nostra fe cristiana. Hi tenen un deure i, per tant, un dret en poder assolir aquesta formació superior. L’ISCREB ho fa possible i n’estem contents que amb les dues modalitats, la presencial i la on-line, es pugui oferir aquesta formació a moltes persones.

El coneixement de la fe, pels creients, ens ha de portar a reunir-nos en la comunitat cristiana per a celebrar la fe i posteriorment donar-ne testimoniatge amb la caritat. Coneixent més Jesucrist, aquest coneixement ens porta a estimar-lo i imitar-lo més i més. Desitjo que respectant la especificitat de ser un ensenyament superior amb totes les exigències metodològiques, els coneixements de la fe cristiana s’ofereixin als alumnes de l’ISCREB amb un esperit que els porti a la pregària i a la celebració de la fe. És a dir, que els ajudi també en la seva vida cristiana i en els seus compromisos familiars, professionals i eclesials.

Així mateix, en la mesura que sigui possible – i penso que ho és molt i que ho feu molt – que l’oferiment dels coneixements de la fe explicitin els continguts missioners i evangelitzadors, per tal que aquesta formació superior contribueixi també a que els cristians siguin evangelitzadors en el si de la comunitat cristiana i enmig del món, lloc aquest específic del laïcat cristià com ens recorda el Concili Vaticà II, ara que estem celebrant el 50 aniversari de la seva celebració. Una presència en el món per oferir al món, com ens demana el Papa Francesc, la misericòrdia de Déu sempre present en la realitat de pecat.

Aquesta interessant i suggerint lliçó inaugural que ens ha donat el cardenal Kasper ens ha ajudat a tots a sentir-nos més interessats i compromesos amb el moviment ecumènic, a pregar i treballar per a la unitat de tots els cristians, per tal que es pugui realitzar allò que Jesús digué en l’Evangeli: “Pare, que tots siguin u, perquè el món cregui que tu m’has enviat”. L’evangelització està molt condicionada pel pecat de la manca de comunió plena entre tots els creients en Crist.

Així mateix, l’ecumenisme i el treball conjunt de tots els cristians del món pot ser molt eficaç davant de tants reptes que tenen avui els homes i dones de la humanitat. Pensem, com ens ha recordat el cardenal Kasper, que avui els cristians en conjunt som el 33% de la població mundial. I tots tenim uns continguts evangèlics comuns, especialment el precepte nou de l’amor i, per tant, l’exigència per a lluitar tots junts i amb els homes i dones de bona voluntat per la pau en el món.

Si pensem en la Unió Europea, cal tenir molt present les seves arrels cristianes, arrels que no són només història, sinó que donen avui els seus fruits en el camp religiós, social i cultural o caldria que el donessin i que es reconegués per part de les instàncies polítiques. Aquelles arrels cristianes fan que avui els cristians a la Unió Europea són un percentatge d’habitants molt elevat i és molt que estem fent en l’espiritualitat, la cultura, la política i en el camp social, especialment en aquest temps de greu crisi econòmica.

La plena comunió de tots els cristians és un do de Déu que tots hem de demanar i és el que desitja assolir el moviment ecumènic, també l’ecumenisme de cor, que dia a dia anem realitzant arreu els membres de les Esglésies i comunitats cristianes per a realitzar la nostra funció nutrícia en relació a les societats d’avui en els aspectes religiosos, socials i culturals. El 30 de setembre, amb motiu de l’Encontre Internacional de Pregària per la Pau, organitzat per la comunitat de Sant Egidi, a Roma, i que el cardenal Kasper hi era també present, tinguérem una audiència amb el Papa Francesc. Pel contingut del que ens digué i per l’abraçada amb representants qualificats de les altres grans religions del món, fou una imatge i realitat del treball ecumènic i del diàleg interreligiós per a la pau en el món.

El secularisme de les nostres societats de l’occident europeu, com ha indicat molt bé el cardenal Kasper, fa que el repte que tenim tots els cristians és l’evangelització i això ens ajuda a treballar més conjuntament. Penso que a casa nostra, amb la immigració recent especialment de l’Europa de l’Est, hem descobert l’ecumenisme no teòric sinó real, i són moltes les relacions i experiències que es donen entre tots nosaltres i intentem tractar-nos com a germans. Això també ens ajuda a prendre consciència de la necessitat de l’ecumenisme i de la pregària per a la unitat dels cristians. Em plau agrair el treball que realitza el Delegat i la Delegació Diocesana d’Ecumenisme i el que estan fent les parròquies i religiosos oferint llocs de culte als nostres germans cristians.

Desitjo que aquests rics continguts ecumènics que el cardenal Kasper ens ha donat, intensifiquin el nostre treball ecumènic per assolir amb l’ajut de Déu la comunió plena entre tots els cristians.

Queda inaugurat el curs 2013-2014 de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.

 

 

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...