Paraules del Cardenal en la constitució de l’Ateneu Sant Pacià

Paraules finals del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’acte d’inauguració de curs de la Facultat d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes “Antoni Gaudí”, de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental, de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia [...]

Paraules finals del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’acte d’inauguració de curs de la Facultat d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes “Antoni Gaudí”, de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental, de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de Catalunya i la constitució canònica de l’Ateneu Sant Pacià. Seminari de Barcelona, 1 d’octubre de 2015.

Muchísimas gracias, Sr. Cardenal Versaldi, por haber erigido el Ateneo universitario de Sant Pacià que agrupará las tres Facultades Eclesiásticas de Teología, Filosofía y de Historia de la Iglesia, Arqueología y artes cristianas. Con la creación de esta institución el estudio de la teología, de la filosofía y de la humanística cristianas queda más coordinada. A través de la Facultad de Teología, nueve instituciones más quedan conectadas con el Ateneo Sant Pacià: l’Institut de Teologia Fonamental, L’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, i els Institus Superiors de Ciències Religioses de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Mallorca, Vic i dels Pares Salesians. El Ateneo permite articular una red de doce instituciones eclesiásticas que tienen naturaleza universitaria y el Ateneo facilita una mayor relación con las Universidades de nuestro entorno.

L’Ateneu porta el nom de Sant Pacià, el gran bisbe de Barcelona en la segona meitat del segle IV i un dels pares de l’Església llatina, autor de diversos tractats teològics, que constitueix un referent rellevant en la nostra historia eclesiàstica de Catalunya. El lema de l’Ateneu és una frase que es troba en una de les seves cartes: “quaecumque lingua a Deo inspirata” (no hi ha llengua que Déu no inspiri). Els llenguatges teològics, filosòfics i estètics són camins per arribar a Déu. Que Sant Pacià ens hi ajudi!

Sr. Cardenal quiero agradecerle el interés que siempre su Dicasterio ha manifestado por las propuestas que hemos presentado y por la ayuda que siempre nos ha ofrecido. Su presencia en este acto es un signo más dela comunión de estas instituciones universitarias con la sede de Pedro. Y muchas gracias por este detalle para todos nosotros muy entrañable, que valoramos muchísimo: firmar los decretos de constitución del Ateneo Sant Pacià, aquí en Barcelona y en este acto académico.

En aquest acte no disposo de temps suficient per fer degudament el meu agraïment com a Gran Canceller als membres de les nostres Facultats. Vull agrair al Dr. Armand Puig el molt i bon treball que ha realitzat com a Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya durant els anteriors períodes. D’aquest treball i encert tots en som conscients. Gràcies, Dr. Armand Puig, per l’eficaç col·laboració que prestat en la meva funció de Gran Canceller. Enhorabona per la nova responsabilitat de Rector de l’Ateneu Sant Pacià. L’experiència adquirida amb motiu del servei prestat a les nostres institucions que avui ens apleguen, indica que fareu un treball molt eficient ad intra i ad extra. Unes paraules d’agraïment cordial al Dr. Ramon Prat pel treball realitzat en el camp pastoral en aquesta seu. Gràcies al Dr. Jaume Aymar que inicia un nou període com a Degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, com a expressió del bon treball realitzat fins ara en aquesta institució. Em plau felicitar molt cordialment al Dr. Joan Planellas, nou Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, institució que ja coneix molt bé per haver-ne estat Vice-degà. La feina ben feta, la nostra plena confiança i la de tota la Facultat, juntament amb la competència reconeguda del nou Degà, farà que pugui fer un servei molt fecund a l’estimada Facultat de Teologia de Catalunya. Felicito també al nou Vice-degà d’aquesta Facultat, el Dr. Emili Marlès, que per la seva joventut i la seva competència prestarà un bon servei a l’esmentada Facultat.

Tot això posa en relleu la vitalitat de les nostres institucions que es van renovant en els seus claustres i en l’alumnat i això ens omple de joia i fonamenta l’esperança en el futur d’aquestes realitats, per tal que aquestes institucions ajudin a posar en pràctica el programa pastoral assenyalat pel Papa Francesc a l’Evangelii Gaudium: anunciar a tothom i arreu Jesucrist i el seu Evangeli.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...