Palabras del Cardenal en la presentación de Catalonia Sacra

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] [Catalonia Sacra] Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’acte de Catalonia Sacra, Santa Maria del Mar, 19 de juliol de 2012 Parlar del patrimoni artístic religiós de les diòcesis de Catalunya és molt adient en aquesta bellíssima Basílica de Santa Maria del Mar que ens acull. Contemplant aquesta bellesa [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

[Catalonia Sacra]

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach,

en l’acte de Catalonia Sacra, Santa Maria del Mar, 19 de juliol de 2012

Parlar del patrimoni artístic religiós de les diòcesis de Catalunya és molt adient en aquesta bellíssima Basílica de Santa Maria del Mar que ens acull. Contemplant aquesta bellesa i pensant en la bellesa del riquíssim patrimoni artístic que tenim en cadascuna de les diòcesis de Catalunya, ve a la meva consideració un profund agraïment als nostres avantpassats per haver anat expressant la seva fe cristiana i la celebració del culte cristià amb l’ajut de l’art i de la bellesa.

Les nostres arrels cristianes que són molt llunyanes han permés disposar d’aquest bellíssim patrimoni artístic i religiós que ens parla de la vida de les Esglésies diocesanes, de la seva història i de la seva presència en els esdeveniments de la societat de cada moment.

Ens cal conèixer, valorar i estimar les nostres arrels cristianes que han afaiçonat la nostra pròpia identitat. Això significa que ens cal conèixer, valorar i estimar la història del nostre país i també de cadascuna de les Esglésies diocesanes que tenen la seva seu a Catalunya. I en aquesta història hi trobem les diferents manifestacions artístiques que durant molts segles han estat gairebé exclusivament religioses.

Penso que les diòcesis han fet recentment i estan fent un esforç important – malgrat que disposen de pocs mitjans econòmics – per conèixer, conservar, restaurar, exposar i difondre el seu patrimoni artístic religiós, conscients que fent això estan evangelitzant, ja que presenten més i millor avui la fe, el culte i el testimoni de la caritat que cada Església diocesana ha viscut segle rere segle. Per això, desitjo posar en relleu l’esforç que els bisbes de casa nostra i d’una manera especial els Delegats del Patrimoni artístic de les nostres diòcesis han realitzat i estan realitzant. Estimen i valoren moltíssim el patrimoni artístic de la pròpia diòcesi, el conserven i el posen amb la col·laboració dels rectors al servei dels diocesans i dels turistes amb una finalitat espiritual, cultural, evangelitzadora. Gràcies pel vostre servei!

Tanmateix el repte que els cristians i cada Església diocesana té és el repte de l’evangelització. És un desafiament comú arreu del món, però molt especialment a les societats de l’occident europeu. És urgent la nova evangelització. És urgent, també, que els ja batejats coneguin més i millor els continguts de la seva fe. Evangelització i catequesi. Dues activitats essencials a l’Església. Dues finalitats que pretén assolir  l’Any de la Fe proposat pel Papa Benet XVI a tota l’Església i que començarà el proper octubre.

El patrimoni artístic religiós és un bon instrument per a l’evangelització i per a la catequesi. Considero, també, que no aprofitem suficientment el variadíssim i bellíssim patrimoni que tenen les nostres diòcesis, parròquies i esglésies per a evangelitzar i catequitzar.

Ara bé, la millor manera de gaudir del patrimoni religiós, de l’art sacre, és contemplar-lo quan està al servei religiós pel qual s’ha creat. La bellesa grandiosa de la Basílica de la Sagrada Família es pot contemplar sempre, però si es vol fer de la manera més sublim, ha de ser en una celebració de l’Eucaristia, como fou especialment aquell dia històric per al nostre país, el 7 de novembre de 2010, en la celebració de la seva dedicació presidida pel Sant Pare Benet XVI. S’aconseguí el somni del nostre “arquitecte de Déu” Antoni Gaudí, com el de tots els constructors de catedrals: representar en el temple projectat la Jerusalem celestial, la ciutat nova i santa que, com diu l’Apocalipsi, baixarà del cel, venint de Déu, com una núvia abillada per al seu espòs. En el marc esplèndid de la basílica gaudiniana, aquell diumenge al matí vam poder participar de l’ars celebrandi que es va aconseguir mitjançant el celebrant principal – el nostre benvolgut Sant Pare – , l’artista – el nostre Antoni Gaudí -, el seu temple originalíssim i únic en el món i l’assemblea activa i participant, durant tres hores, escrivint un bellíssim himne de lloança i glòria a Déu que va fer pregustar la litúrgia del cel.

La bellesa és interpel·ladora i condueix a la transcendència, en definitiva a Déu. Per això hem d’aprofitar el patrimoni religiós per a l’evangelització. Malgrat que la cultura actual del nostre món europeu és poc sensible a la transcendència, l’home creat a imatge i semblança de Déu cerca el sentit de la vida i es planteja interrogants que transcendeixen l’espai i el temps. Penso que no hem de perdre la riquesa del misteri, perquè en la nostra vida hi ha sempre la presència del misteri de Déu, que moltes vegades no apareix explícitament. L’obra d’art i especialment d’art religiós és un signe visible del Déu invisible.

¿Podríem desaprofitar – per posar un cas conegut per tots – les dues façanes de la Sagrada Família per a l’urgent tasca de la catequesi? Són una catequesi de pedra, riquíssima de simbologia bíblica, litúrgica i catequètica, bellíssima de contingut. Avui les parròquies organitzen catequesis d’adults i l’assistència no és massa reeixida. Però, han estat més de tres milions de persones que han visitat la Sagrada Família l’any 2011. No ho podem desaprofitar. En tenim una gran responsabilitat d’aprofitar el patrimoni religiós per a la catequesi, avui que hi ha una gran ignorància religiosa entre molts cristians. Considero que cada comunitat diocesana n’ha de prendre molta consciència i ha de fer el màxim que pugui, i aquest projecte de Catalonia Sacra pot ajudar a cadascuna de les Esglésies diocesanes en la mesura que ho necessitin per aprofitar aquesta dimensió evangelitzadora, catequètica i cultural.

Una petita experiència: durant l’Advent i la Quaresma, vaig demanar preparar uns DVD amb imatges de la façana del Naixement (Advent) i de la Passió (Quaresma) amb un guió evangelitzador i catequètic i que es projectés en tres indrets de l’absis de la Basílica de la Sagrada Família, en català, castellà i anglès, per a tots els visitants que vulguin seguir-ho. Això es fa i això caldrà fer-ho més arreu de les nostres diòcesis.

Finalment, considero que l’Església diocesana ha de tenir cura dels artistes, de la seva formació religiosa, dels continguts de la fe i de la litúrgia i de la seva vida cristiana. No podem oblidar que si Antoni Gaudí va projectar la bellesa de la Sagrada Família amb la seva simbologia i segons les exigències litúrgiques, va ser per la seva formació que, com ens recordà el Papa Benet XVI en la missa de la dedicació, s’inspirà en tres llibres: el llibre de la natura, el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de la Litúrgia. I així va poder viure la vocació de ser “arquitecte de Déu” i procurar que les obres arquitectòniques – totes – portessin a Déu, les persones que les contemplaven. En Gaudí, l’art evangelitzava. Avui, hem de servir-nos de l’art per a evangelitzar.

Paraules conclusives del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,

en la presentació de Catalonia sacra, Basílica de Santa Maria del Mar, 19 de juliol de 2012

Hem escoltat intervencions molt interessants amb esperit eclesial i pastoral. Podem dir que s’ha posat en relleu el servei que les nostres diòcesis realitzen en la conservació i exposició del patrimoni artístic. Som molt conscients que és una herència que hem rebut dels cristians que ens han precedit i que hem de conservar i lliurar a les noves generacions de cristians en el si de les Esglésies diocesanes, pel seu valor testimonial, religiós, cultual i cultural, sense oblidar el seu valor evangelitzador i catequètic.

Aquest projecte de Catalonia sacra pretén ser un ajut a les diòcesis de Catalunya perquè es pugui realitzar millor el servei que és propi de la missió de cada Església diocesana.

Ara que ens disposem el proper mes d’octubre a commemorar el cinquantenari de la inauguració del Concili Vaticà II, aquesta Assemblea conciliar va posar en relleu la dimensió pastoral de l’Església, de l’Església universal i de les Esglésies diocesanes, al servei de les quals estan les agrupacions de les diòcesis. Amb aquest esperit i contingut conciliar, desitgem a Catalonia Sacra un bon treball al servei de cadascuna de les Esglésies diocesanes de Catalunya.

L’acte de presentació del projecte de dinamització turística del patrimoni cultural dels bisbats catalans s’ha fet aquest dijous a Santa Maria del Mar

La basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona ha acollit aquest dijous la presentació de Catalonia Sacra. Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarranconense (CET) i el Dr. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, han presidit l’arrencada d’aquest nou projecte de dinamització turística que impulsen els 10 bisbats que tenen seu a Catalunya. Catalonia Sacra és un projecte del SICPAS, l’òrgan de la CET que vetlla per la difusió i conservació del patrimoni de l’Església i que presideix Mons. Francesc Pardo, que també ha intervingut en l’acte. Diferents bisbes i representants de diverses institucions han assistit a la presentació.

L’element vertebrador de Catalonia Sacra és el nou web www.cataloniasacra.cat que està actiu des d’aquest mateix dijous. El nou web és el punt d’arrencada del projecte que té com a principal objectiu donar a conèixer i facilitar la visita de catedrals, basíliques, monestirs, esglésies o ermites repartits arreu del territori dels 10 bisbats amb seu a Catalunya. Consultar horaris d’obertura d’una església per tal de poder ser visitada, concertar visites guiades o planificar rutes són algunes de les opcions que s’oferiran al web que des d’avui està actiu i que anirà creixent progressivament. Més de 300 elements conformen inicialment el projecte (vegeu informació completa i desglossada en el dossier adjunt).

En l’acte de presentació també hi ha intervingut el doctor Jordi Bonet que ha destacat la importància del patrimoni de l’Església en el conjunt del país i Daniel Font, coordinador de Catalonia Sacra, que n’ha explicat l’objectiu i les diferents fases en què es desenvoluparà el projecte.

Per a més informació:

info@cataloniasacra.cat

668.86.24.60 / 668.86.24.61

Dossier Catalonia Sacra

Paraules del Cardenal Martínez Sistach

[Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya]

Aquest dijous 19 de juliol, al matí, ha tingut lloc, a la basílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona, la presentació pública de Catalonia Sacra, una iniciativa dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a proposta dels delegats del Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS), per a donar a conèixer i facilitar l’accés a bona part del patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l’Església Catòlica, a més de tres-centes esglésies (catedrals, basíliques, monestirs, esglésies o ermites) de les deu diòcesis catalanes.

L’acte ha estat presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, i per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la CET, acompanyats en la mesa per Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona i president del SICPAS, el Dr. Jordi Bonet, arquitecte director de les obres de la Sagrada Família i el Sr. Dani Font, membre del SICPAS i responsable de l’Albergueria de Vic, ens gestor de Catalonia Sacra. Han assistit a l’acte Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell i secretari de la CET, Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida i Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa, així com els directors generals d’Afers Religiosos i de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Sr. Xavier Puigdollers i Sr. Joan Pluma. Hi ha assistit també un nombrós públic.

El Sr. Cardenal ha donat la benvinguda als assistents, ha remarcat que cal conèixer, conservar i valorar les arrels cristianes, la feina feta a totes les diòcesis, la història del nostre país, on trobem riquíssimes manifestacions artístiques. El Sr. Cardenal també ha posat en relleu l’esforç que han realitzat i estan realitzant els bisbes i delegats de Patrimoni al servei dels diocesans i dels turistes i ha remarcat que un dels reptes de la nova evangelització és conèixer els continguts de la fe i Catalonia Sacra hi pot ajudar.

Per part seva, el Dr. Bonet ha fet referència a la importància del patrimoni de l’Església a Catalunya en el conjunt cultural de Catalunya i la seva història. Ha expressat que el patrimoni exerceix un diàleg entre cultura i fe i ensenya a través de la pedra els misteris de la fe cristiana.

S’ha projectat un audiovisual d’imatges escollides del patrimoni cultural de les deu diòcesis catalanes i, tot seguit, Mons. Pardo ha exposat els objectius del projecte: ajudar a descobrir els perquès d’aquest patrimoni, descobrir com Jesucrist també s’ha fet art, que ben contemplat i explicat pot fer descobrir la Paraula; adonar-se de les arrels cristianes de Catalunya; valorar el treball de l’Església per mantenir el patrimoni, fomentar la necessitat de conservar i divulgar el patrimoni cultural, elaborar una oferta turística pròpia, coordinada amb les ofertes ja existents i aconseguir que la pàgina web www.cataloniasacra.cat sigui l’altaveu del patrimoni cultural de l’Església catalana i les seves activitats. Mons. Pardo ha expressat que aquest patrimoni, que representa una alta proporció de la riquesa patrimonial del territori català, és el resultat de 2.000 anys de vinculació entre el cristianisme, la cultura i la identitat i espiritualitat del país i ha agraït a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat i a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona la seva col·laboració.

Tot seguit, el Sr. Dani Font ha exposat els eixos de treball de Catalonia Sacra, les propostes d’activitat, la pàgina web. El projecte té diversos eixos. El primer convida a visitar les deu catedrals que hi ha a Catalunya. El projecte proposa visites, dirigides per cada Capítol de Canonges, per entendre la realitat litúrgica i artística del monument, en la seva majoria obres fonamentals del patrimoni cultural català. El segon eix convida a seguir rutes diocesanes, dins de cada un dels Bisbats. Cada Bisbat ha ofert quatre o cinc rutes dins del seu territori de manera que ofereixin un panorama complet de la realitat del seu patrimoni cultural. El tercer eix convidarà a fer rutes globals a través de tot el territori.

A partir de la tardor, Catalonia Sacra facilitarà la visita al patrimoni ja sigui consultant al web la informació bàsica o demanant visites guiades per a grups o en les activitats guiades que s’aniran proposant anualment.

Finalment, Mons. Pujol ha expressat que des de sempre l’Església ha mostrat interès pel patrimoni, que la cultura catalana està amarada de cristianisme i ha expressat el desig que aquesta iniciativa enriqueixi la cultura col•lectiva i ajudi les noves generacions a viure la transcendència, la finalitat última de la vida humana.

El Sr. Cardenal ha clos l’acte de presentació, desitjant que el projecte Catalonia Sacra sigui ben útil a l’Església, a les persones i al país.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...