Palabras del Cardenal en la inauguración de curso del ISCREB

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’acte acadèmic d’inauguració del curs de l’ISCREB. Seminari Diocesà, 28 d’octubre de 2014. Les meves paraules conclusives en aquest acte acadèmic d’inauguració del curs de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona són paraules d’agraïment a aquest Institut pel seu treball realitzat durant [...]

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’acte acadèmic d’inauguració del curs de l’ISCREB. Seminari Diocesà, 28 d’octubre de 2014.

Les meves paraules conclusives en aquest acte acadèmic d’inauguració del curs de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona són paraules d’agraïment a aquest Institut pel seu treball realitzat durant el curs passat, a la llum de tot el que ha exposat el seu Director en la lectura de la Memòria.

Els laics cristians tenen dret a una formació religiosa més profunda i alhora més elevada i el pastor diocesà ha de facilitar els mitjans per poder exercir aquest deure que tenen i el corresponent dret eclesial. Això ho poden fer a la nostra estimada arxidiòcesi de moltes maneres, però també amb el treball del nostre Institut Superior, l’ISCREB.

I aquest és un mitjà molt adient pel seu nivell superior i per oferir dues modalitats d’ensenyament: la presencial i la on-line. Aquesta última modalitat facilita a les persones que exerceixen una professió o un treball que els impedeix seguir els cursos presencialment, i el nombre d’alumnes on-line és molt elevat. Tanmateix és un on-line que comporta també presències en la seu de l’Institut.

És important posar en relleu que el nostre Institut ofereix un ensenyament de les ciències religioses amb molta competència, pròpia d’uns estudis universitaris. Això és el que cerquen els alumnes, homes i dones que desitgen conèixer més i millor els continguts de la fe cristiana. Això dóna a l’ISCREB un prestigi que inspira confiança en l’alumnat. Com a pastor diocesà n’espero molt de l’ISCREB, per a la vida cristiana dels alumnes, per a la pastoral diocesana, per la presència de laics cristians en la societat.

El nostre Institut està obert a moltes Esglésies diocesanes de casa i d’altres països del món, com també ha posat en relleu el Director en la seva memòria.

Em plau felicitar al Dr. Eugeni Gay la seva lliçó inaugural, exposant amb claredat i solidesa continguts de la Declaració Universal dels Drets Humans, en definitiva de la dignitat de la persona i del fonament dels seus drets i deures fonamentals, però seguint la seva explicació i exposant també els continguts de la doctrina social de l’Església. És una lliçó interpel·ladora per a tots.

I l’Institut està sempre en sintonia amb tots els esdeveniments de l’Església. Recentment, aquest mes, hem viscut la celebració de la III Assemblea general extraordinària del Sínode dels Bisbes, a Roma, del 4 al 19.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...