Palabras del Cardenal en la Fundació Joan Maragall

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la inauguració de curs de la Fundació Joan Maragall, Barcelona 12 de novembre de 2012 Iniciem un nou curs de la Fundació canònica Joan Maragall que treballa des de fa anys en les relacions entre fe i cultura. Aquest és un camp [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la inauguració de curs de la Fundació Joan Maragall, Barcelona 12 de novembre de 2012

Iniciem un nou curs de la Fundació canònica Joan Maragall que treballa des de fa anys en les relacions entre fe i cultura. Aquest és un camp absolutament necessari per tal que l’Església pugui anar realitzant la seva missió, ja que és un camp important de la nova evangelització.

Són recents, i d’alguna manera actuals, les referències a un divorci entre fe i cultura i la necessitat d’una autèntica reconciliació en bé de la fe i en bé de la cultura. En l’esmentat divorci hi perden ambdues, mentre que en l’harmonia i les bones relacions hi guanyen ambdues. I estem treballant en l’Església en aquestes relacions. Es conegut el dicasteri romà, el Pontifici Consell per a la Cultura, creat precisament per atendre aquestes relacions i propiciar que siguin ben reeixides.

Penso que Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià exemplar, va treballar molt en relacionar la fe i la cultura, la fe que ell havia rebut i vivia i la cultura que anava creant amb la seva meravellosa obra arquitectònica i artística. I això arribà al seu zenit amb el projecte i realització del temple – actual Basílica – de la Sagrada Família. Aquesta Basílica, dedicada pel mateix Sant Pare Benet XVI, és una suma admirable de tècnica, d’art i de fe, inspirada per la lectura assídua que feia el nostre “arquitecte de Déu” de tres llibres: el llibre de la naturalesa, el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de la Litúrgia.

Quan dedicàrem el temple de la Sagrada Família i quan es visitat per una munió de persones d’arreu del món, estem treballant per les relacions entre fe i cultura. S’ho preguntà Benet XVI en la missa de la dedicació: “Què fem en dedicar aquesta obra d’art? Ella és un signe visible del Déu invisible, a glòria del qual s’alcen aquestes torres, sagetes que apunten a l’absolut de la llum i d’Aquell que és la Llum, l’Altura i la Bellesa mateixa”. I continuava dient-nos el Papa: “Penso que la dedicació d’aquest temple de la Sagrada Família en una època en què l’home pretén edificar la seva vida d’esquena a Déu, com si ja no tingués res a dir-li, resulta un fet de gran significat”. Certament, aquesta obra d’art és un magnífic mitjà de nova evangelització per comunicar el misteri de Déu a través de la seva bellesa i simbologia.

En aquesta obra gaudiniana, la fe enriqueix la cultura ja que prenen formes artístiques els rics continguts bíblics, teològics, litúrgics i catequètics, i alhora la fe s’incultura per tal que pugui ser viscuda pels homes i dones d’avui. Cal considerar Antoni Gaudí com artífex important de l’evangelització de la cultura i de les relacions fe-cultura.

En el recent Sínode de Bisbes celebrat el mes d’octubre al Vaticà, els pares sinodals parlàrem sovint de les relacions entre la fe i la cultura per tal de realitzar la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana. Jo mateix m’hi vaig referir en la meva intervenció en la Congregació General, en comunicar l’experiència diocesana de la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família amb tot el que això significa per a aquest treball evangelitzador. I com una expressió concreta, vaig oferir a tots els pares sinodals, auditors i pèrits, un DVD que hem realitzat a l’Arquebisbat per projectar durant l’advent i durant la quaresma als visitants de la Sagrada Família, en diverses llengües i que inclou imatges de la façana del Naixement i de la façana de la Passió respectivament, i que relaciona la fe i la cultura, la fe i l’art. Cal dir que va ser molt ben rebut per tots i molt agraït.

El Missatge del Sínode al Poble de Déu es refereix explícitament a la cultura, en afirmar que “la nova evangelització cultiva, amb atenció especial, el diàleg amb les cultures, amb la confiança de poder trobar en totes elles les llavors del Verb” (N. 10). Es dóna molta importància a l’aliança entre fe i raó, com una expressió de l’evangelització de les cultures. I més endavant, el Missatge l’hem dirigit als artistes, als homes i dones que es dediquen a una altra expressió del geni humà: l’art en les seves formes, des de les més antigues a les més recents, tot afirmant que “en les seves obres, que tendeixen a donar forma a la tensió de l’home cap a la bellesa, reconeixem una manera particularment significativa d’expressió de l’espiritualitat” (N. 10).

Un altre contingut que vaig exposar al Sínode va ser la nostra experiència reeixida de l’Atri dels Gentils que celebràrem a Barcelona el 17 i 18 de maig d’enguany, per al diàleg entre creients i no creients, dedicat a l’art, la bellesa i la transcendència. Ha estat una altra important expressió de les relacions entre fe i cultura que va aplegar persones qualificades del món de l’art i de la cultura i va propiciar un diàleg amb la fe cristiana. El treball que realitza la Fundació Joan Maragall en aquest camp específic de les relacions entre la fe i la cultura és preuat. Aquesta fundació diocesana – he escrit – és un espai que vol estar al servei de la cultura i de l’evangelització (Cf. Ll. Martínez Sistach, La Sagrada Família, un diàleg entre fe i cultura, Barcelona 2012, 123). I el mateix president afirmava que el diàleg s’ha de fer mantenint “amb fermesa i coherència les nostres conviccions més profundes i també per expressar-les. D’aquesta manera un catolicisme menys acomplexat i més confessant, des del diàleg i no des de la confrontació, sense nostàlgies ni agressivitats, pot ser decisiu per tal d’oferir, amb convicció, un camí de Veritat i d’Esperança” (Id.).

Desitjo que aquest curs la Fundació Joan Maragall realitzi les seves activitats específiques en el marc i amb l’esperit de l’Any de la Fe que estem vivint i en la lletra i l’esperit del Concili Vaticà II, del qual celebrem el 50è aniversari del seu inici, i del Catecisme de l’Església Catòlica, amb motiu del seu 20è aniversari.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...