Nombramientos de Vicarios Episcopales y nuevas Zonas Pastorales

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes Barcelona, 1 d’octubre de 2012 Benvolguts i benvolgudes, El Consell Episcopal ha considerat la conveniència de modificar les demarcacions [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Barcelona, 1 d’octubre de 2012

Benvolguts i benvolgudes,

El Consell Episcopal ha considerat la conveniència de modificar les demarcacions de les zones pastorals 1 i 2 a Barcelona degut a la seva gran extensió territorial, creant dues zones pastorals noves. Aquesta proposta es va presentar i estudiar en el Consell Presbiteral, en el Consell Pastoral Diocesà i també en la reunió dels arxiprestos de l’arxidiòcesi, havent obtingut el parer favorable.

Així, doncs, he aprovat el Decret de 28 de setembre de 2012, en virtut del qual es reestructuren les demarcacions de zones pastorals 1 i 2, creant dues zones pastorals noves, establint el nombre d’arxiprestats de cadascuna d’aquestes quatre zones pastorals. S’adjunta còpia de l’esmentat Decret.

Per tenir cura de les dues noves zones pastorals he nomenat Mn. Joan Cuadrench i Aragonès, Vicari Episcopal de la nova zona pastoral 3, i Mn. Lluís Ramis i Juan, Vicari Episcopal de la nova zona pastoral 4.

Desitjo que aquesta reestructuració territorial de les zones pastorals 1 i 2 afavoreixi el treball pastoral que realitzen les zones pastorals en el si de l’arxidiòcesi i alleugeri el treball dels Vicaris Episcopals d’aquelles zones reestructurades per ser massa extenses.

Agraeixo als Vicaris Episcopals de l’Arxidiòcesi el seu servei que presten a la respectiva zona i a tots els preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques i també agraeixo la col·laboració i la participació que tots feu en el treball que estem realitzant per tal que la nostra estimada Església de Barcelona vagi assolint la seva missió que el Senyor li ha confiat, en el si de tota l’Església de Jesucrist estesa d’Orient a Occident.

Amb una salutació i benedicció molt cordials per a tots,

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona


Vicaris episcopals de l’arxidiòcesi de Barcelona nomenats el 28 de setembre de 2012:

Rvd. Sr. Joan Galtés Pujol, vicari episcopal de la Zona pastoral 1.

Rvd. Sr. Jesús Sanz Garcia, vicari episcopal de la Zona pastoral 2.

Rvd. Sr. Joan Cuadrench Aragonès, vicari episcopal de la Zona pastoral 3.

Rvd. Sr. Lluís Ramis Juan, vicari episcopal de la Zona pastoral 4.

Rvd. Sr. Salvador Bacardit Fígols, vicari episcopal de la Zona pastoral 5.

Rvd. Sr. Segimon Garcia Ramiro, vicari episcopal de la Zona pastoral 6.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...