Misa de acción de gracias por la beatificación de Juan Pablo II

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] El cardenal Martínez Sistach ha presidit la Missa en acció de gràcies per la beatificació de Joan Pau II L’arxidiòcesi de Barcelona, convocada pel Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, va agrair el dijous 12 de maig de 2011 a la S.E. Catedral Basílica Metropolitana -que fou visitada per Joan [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

El cardenal Martínez Sistach ha presidit la Missa

en acció de gràcies per la beatificació de Joan Pau II

L’arxidiòcesi de Barcelona, convocada pel Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, va agrair el dijous 12 de maig de 2011 a la S.E. Catedral Basílica Metropolitana -que fou visitada per Joan Pau II que el 7 de novembre de 1982- , el do de Déu de la beatificació del Papa Joan Pau II que es celebrà a la plaça de Sant Pere de Roma el proppassat 1 de maig. La celebració va tenir lloc la vigília de la festivitat de la Mare de Déu de Fàtima en el trentè aniversari de l’atemptat que Joan Pau II va sofrir al Vaticà i que, com digué el Sr. Cardenal en la seva homilia, “Joan Pau II sempre ha cregut que fou la intercessió de la Mare de Déu la que li va conservar la vida per continuar durant molts anys servint l’Església”.

Foren els concelebrants principals Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe auxiliar de Barcelona i Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, acompanyats dels vicaris episcopals, Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon García, també del secretari general i canceller Mn. Sergi Gordo. Celebraren també membres del capítol dels canonges de la Catedral, entre ells el seu degà Dr. Joan Guiteras, i una trentena de preveres i diaques. A la celebració, de la que fou mestre de cerimònies Mn. Josep Vives, prefecte de litúrgia de la Catedral, hi assistiren una vintena de seminaristes del Seminari Conciliar de Barcelona.  Un gran quadre del beat Joan Pau II, que fou encensat al inici de la celebració,  presidia el presbiteri.

Entre les autoritats present al acte cal remarcar el Sr. Xavier Puigdollers, Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Un petit grup de persones sordes va seguir la celebració amb la interpretació en llengua de signes, que feu Mn. Xavier Pagès, consiliari de la Pastoral del Sord de Barcelona.  

El Sr. Cardenal en la seva homilia va recordar un del grans missatges que el beat Joan Pau II ens va deixar: Tots recordem les seves memorables paraules en l’inici del seu pontificat: “No tingueu por! Obriu, encara més, obriu de bat a bat les portes a Crist!”. Ell mateix ho va viure sempre, obrint a Crist la societat, la cultura i els sistemes polítics i econòmics. Amb el testimoni de fe, d’amor i de valor apostòlic, acompanyat d’una gran humanitat, aquest fill exemplar de la nació polonesa ha ajudat els cristians a no tenir por de dir-se cristians, de pertànyer a l’Església, de parlar de l’Evangeli. Com ens va dir Benet XVI, “amb aquella càrrega d’esperança que en certa manera se li donà al marxisme, Joan Pau II la reivindicà legítimament per al cristianisme, restituint-li l’autèntica fisonomia de l’esperança, de viure en la història amb un esperit ‘d’advent’, amb una existència personal i comunitària orientada a Crist, plenitud de l’home i compliment del seu model de justícia i de pau”.

L’arquebisbe va recordar la intensa devoció mariana del nou beat i la seva participació en el Concili Vaticà II, tot referint-se al magisteri del seu successor Benet XVI: El Papa Benet XVI ha unit el ministeri fidel de Joan Pau II amb la seva participació en el Concili Vaticà II, dient-nos que “Karol Wojtyla primer com Bisbe Auxiliar i després com Arquebisbe de Cracòvia, participà en el Concili Vaticà II i sabia que dedicar a Maria l’últim capítol del Document sobre l’Església significava posar la Mare del Redemptor com imatge i model de la santedat de tots els cristians i per a tota l’Església. Aquesta visió teològica és la que el beat Joan Pau II descobrí de jove i que després va conservar i aprofundí durant tota la seva vida. Una visió que es resumeix en l’icona bíblica de Crist en la creu i als seus peus Maria, la seva mare. Una icona que es troba en l’Evangeli de Joan (19, 25-27) i que quedà sintetitzat en l’escut episcopal i posteriorment papal amb el lema: Totus tuus”.

També va remarcar el sentit missioner i apostòlic del servei ministerial del beat Joan Pau II afirmant que “Joan Pau II fou el papa dels joves”. “La força evangelitzadora -digué el Sr. Cardenal- d’aquest testimoni (el testimoni anunciador de l’Evangeli del beat Joan Pau II) la captaren sempre els joves que cerquen sempre transparència i coherència en els testimonis i mestres. M’atreveixo a dir -va continuar l’arquebisbe- que Joan Pau II és el Papa dels joves, que l’han estimat i seguit sempre i mai el van deixar en els darrers anys de la seva vida quan varen disminuir les seves forces físiques i la seva salut”.

Al final de la seva homilia el Sr. Cardenal tingué un emotiu o solidari record per els damnificats pel recent terratrèmol de Llorca tot dient: “El terratrèmol que ha sofert la regió de Murcia i concretament Lorca que ha causat morts, ferits i un gran nombre de damnificats ens plena de dolor i en aquesta Eucaristia demanem pel repòs etern dels difunts i la recuperació dels ferits, al mateix temps que ens sentim solidaris de les necessitats materials que pateixen especialment els damnats”.

Les intencions de la pregària dels fidels varen tenir un gran accent en el ministeri petri i sacerdotal del nou beat. Així s’encomana al seu exemple tots els ministres de l’Església pregant “per el Papa Benet, successor de l’Apòstol Pere i pastor universal del poble de Déu; preguem pel nostre Arquebisbe Lluís i per tots els qui en l’Església exerceixen el ministeri sagrat: perquè, seguint l’exemple del beat Joan Pau II, sigui sempre instruments de misericòrdia i de reconciliació en Crist”. També per els joves:”ells són els sentinelles del matí i l’esperança d’un nou món: preguem perquè obrin sense por les portes del seu cor a l’amor de Crist, que no manlleva res i que tot ho dóna, amb vista a un bé més gran i una felicitat que no té fi”. I de manera especial es pregà per les vocacions “al ministeri sagrat i a la vida religiosa: perquè no manquin mai, al poble cristià, pastors prudents i generosos, disposats a donar la vida en el guiatge dels seus germans pels camins de l’Evangeli”.

Al final de l’eucaristia, després del cant pasqual del Regina Coeli, el Cor de Cambra Francesc Valls va interpretar l’Himne al beat Joan Pau II -el mateix que fou interpretat a Roma en la seva beatificació en traducció catalana de Mn. Josep Urdeix- que en el seu verset recorda un dels grans missatges, encoratjadors, que el gran pontífex ha deixat a l’Església que tant va estimar i servir: “Obriu sense por les portes, és el Crist qui us està trucant. Vostre cor obriu de bat a bat, a l’amor vivent de Déu”.

Fou una intensa i emotiva cerimònia de l’Església de Barcelona que agraeix el do de una gran pastor universal, en la càtedra de Pere, i la seva beatificació a major glòria de Déu. Al final de la celebració es va repartir una estampa recordatori que deia: ”Beat Joan Pau II (1920-2005). Ha estat inscrit al nombre  dels beats per concessió del Papa Benet XVI, a Roma, el dia 1 de maig de 2011. Els fidel de l’Església de Barcelona units al seu Arquebisbe, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, n’han donat gràcies a Déu en una missa celebrada a la Catedral de Barcelona el 12 de maig de 2011. La memòria litúrgica del beat Joan Pau II es farà el dia 22 d’octubre. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria”.  

Beatus Ioannis Paulus II, ora pro nobis.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...