Misa a la Sagrada Familia – Zona Pastoral 1

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] Prop de quatre mil fidels de les parròquies de la Zona Pastoral 1 varen omplir la basílica de la Sagrada Familia en la primera de les eucaristies, que aplegaran als fidels de l’arxidiòcesi  segons les quatre zones pastorals existents, el diumenge 8 de maig de 2011 a les 17:00, Diumenge III de Pasqua. [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Prop de quatre mil fidels de les parròquies de la Zona Pastoral 1 varen omplir la basílica de la Sagrada Familia en la primera de les eucaristies, que aplegaran als fidels de l’arxidiòcesi  segons les quatre zones pastorals existents, el diumenge 8 de maig de 2011 a les 17:00, Diumenge III de Pasqua. Es varen reunir fidels dels arxiprestat de Catedral, Rambles-Poble Sec, Sant Josep Oriol, Puríssima Concepció, Sagrada Família, Sant Martí, Poblenou, Provençals, Sant Andreu, Trinitat-Roquetes.

A ¾ de cinc, Mn. Jaume Aymar, Dr. en Història de l’Art i estudiós de l’obra de Gaudí, va dirigir una catequesis, prèvia a la celebració, on va desvelar – per a molts dels feligresos que era el primer cop que assitien a una celebració a la gran basílica –  els aspectes arquitectònics de la basílica i el seu simbolisme religiós i espiritual. Si el marc incomparable del temple gaudinià ja convida a elevar el cor vers Déu la catequesi de Mn. Aymar va contribuir a la preparació immediata dels presents per celebrar l’eucaristia. “Així és com Gaudí va somiar la Sagrada Família – digué Mn. Aymar – plena de fidels devots per lloar Déu. Nosaltres som ara el seu somni fer realitat, disposem els nostres cors, plens de joia de la Pasqua, a celebrar i pregar al Déu que ens estima”.

La Coral Jove de la parròquia de la Sagrada Família, dirigida per Claudi Cisneros, interpretava el cant inicial, Poble de Déu, Poble en Marxa, mestres avançava per el passadís central la processó d’entrada. Dos laic, representant a cada arxiprestat, anaven al capdavant portant una llàntia que, amb la llum  encesa, volia simbolitza la vida pastoral en aquest arxiprestats (aquestes llànties, en arribar al presbiteri, es van situar als peus de l’altar).

En la processó juntament amb el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr, Lluís Martínez Sistach, hi anàvem Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe auxiliar de Barcelona; Mn. Joan Galtés Pujol, vicari episcopal de la Zona Pastoral 1; i els vicaris episcopals de les altres zones pastoral, Mn. Jesús Sanz i Mn. Salvador Bacardit. També Mn. Sergi Gordò, secretari general i canceller de l’Arquebisbat i Mn. Lluís Bonet, rector de la parròquia de la Sagrada Família. Juntament amb ells avencaven els arxiprestos dels arxiprestats de la Zona Pastoral 1. En la celebració, el Sr. Cardenal fou assistit pels diaques del Seminari Conciliar Mn. Fernando Acosta i Mn. Roman Shimo. Fou el mestre de cerimònies Mn. Ignasi Mora, rector de la basílica de Santa María del Mar, auxiliat pels acòlits i escolans de la Sagrada Família i els seminaristes que estant servint a les parròquies, en la seva formació pastoral, de la Zona 1.

Tot seguit i després de la salutació als fidel el Sr. Cardenal – del presbiteri estant – aspergí al poble recordant, en temps pasqual, el baptisme dels fidels. La coral i el poble entonaren joiosos Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, i després de l’oració col·lecta es proclamà la Paraula de Déu. El Sr. Joan Rigol, president de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, va llegir la primera lectura (Fets 2,14.22-23), i cantat el salm (Salm 15,1-2 i 5.7-8.9-10.11), es llegí la carta de Pere (1Pe 1,17-21). El diaca Fernado Acosta, demanada la benedicció, proclamà l’evangeli del dia (Lc 24,13-35), l’evangeli dels deixebles d’Emaus.

El Sr. Cardenal en la seva homilia va inserir en l’alegria pasqual tot comparant la vivència dels deixebles d’Emaús amb l’assemblea reunida a la Sagrada Família: “Com aquells dos deixebles que feren camí cap a Emaús, que en escoltar a Jesús ressuscitat sense que l’haguessin reconegut, els seus cors s’abrusaven, també nosaltres en escoltar avui en aquesta assemblea eucarística la Paraula de Déu, els nostres cors s’abrusaren dins nostre. Els Senyor ressuscitat ens presideix en aquesta celebració i ens catequitza amb la seva paraula i amb la fracció del pa”. I tot recordant el desànim que visqué la primera comunitat cristiana en la mort del Senyor traslladà aquesta situació als nostres dies :” També nosaltres, que som membres de l’Església i de les nostres parròquies i comunitats, treballem amb il·lusió i amb esperança pel Regne de Déu, però no sempre obtenim els resultats que desitjaríem, en la catequesi, en la pastoral matrimonial, en el treball amb la joventut, etc. Potser també nosaltres diem: “Nosaltres esperàvem que el nostre treball eclesial hauria tingut més bons resultats”. Potser estem desanimats perquè com els apòstols no creiem prou el que Jesús digué tot caminant als dos deixebles d’Emaús: “¿No havia de patir tot això el Messies abans d’entrar a la seva glòria?”.

Però encoratja als presents a deixar-se transformar per Déu i a demanar al Senyor, tal com ho feren els deixebles d’Emaús a pregar al Senyor tot dient “Queda’t amb nosaltres”: Quan en la comunitat eclesial es proclama l’autèntica Paraula de Déu i s’explica autènticament, Crist hi està present i ell, la Paraula viva, per mitjà de signes escrits i orals entra en el profund pensar i sentir de l’home per elevar-lo a la sintonia amb el pensar i sentir de Déu. Explicar les Sagrades Escriptures de manera que es converteixin dins de cadascú de nosaltres en foc de la pròpia ànima, aquesta és la tasca de l’Església que ens correspon d’una manera o d’una altra a tots. És també do de Déu, fonament i norma de la catequesi des del nivell infantil fins la més alta teologia. Els apòstols i deixebles esperaren un altre Crist, l’autèntic Messies és l’home del dolor i el qui va i porta a la Glòria per la Creu. Els deixebles d’Emaús feren al desconegut una petició que és una excel·lent pregària: “Queda’t amb nosaltres!” I Jesús es quedà amb ells i ells el reconegueren en la fracció del pa, en l’Eucaristia. També nosaltres, malgrat que moltes vegades potser diem “nosaltres esperàvem”, creiem que Jesús ha ressuscitat i que es queda amb nosaltres. Cada vegada que celebrem l’Eucaristia els nostres cors s’abrussen dins nostre escoltant la Paraula de Déu i el reconeixem ressuscitat quan ens lliure el seu Cos i la seva Sang, com va fer en el Cenacle”.

Cantada la professió de fe en la pregària dels fidels s’encomana a Déu de manera especial la tasca pastoral que es s’està realitzant, dins el pla pastoral, en aquest arxiprestat, així com els ministres que hi treballen, les institucions religioses, i els grups, parròquies i comunitats. Continuà la litúrgica eucarística i després de la comunió la Coral Ucraïnesa de la parròquia de Sant Josep i Santa Mònica va interpretar un himne bizantí de pasqua sobre el Crist Ressuscitat, dirigits pel Sr. Nicolai Kovalchuk.

Acabada la celebració el Sr. Cardenal va convidar a tots el feligresos a participar en l’eucaristia d’acció de gràcies per la beatificació de Joan Pau II que tindrà lloc en la S.E. Catedral de Barcelona el proper dijous, 12 de maig de 2011, a les 19 h. Fou una gran missa de diumenge, amb la joia de la Pasqua, aplegant el poble de Déu de Barcelona.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...