Las causas de la crisis

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] [Facultat de Teologia de Catalunya] La Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), per mitjà del Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) del Departament de Teologia Moral, organitza dilluns 11 i dimarts 12, de 19 a 21h, les VI Jornades d’Ètica i Món Contemporani, que enguany tractaran el binomi Economia del desig, [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

[Facultat de Teologia de Catalunya]

La Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), per mitjà del Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) del Departament de Teologia Moral, organitza dilluns 11 i dimarts 12, de 19 a 21h, les VI Jornades d’Ètica i Món Contemporani, que enguany tractaran el binomi Economia del desig, economia de la necessitat. Amb aquestes sessions, que tindran lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, es vol contribuir a l’anàlisi de l’activitat econòmica, en el marc de la Doctrina Social de l’Església.

Amb la tria d’aquest tema, la Facultat de Teologia de Catalunya vol oferir la seva col·laboració en totes aquelles cruïlles que la humanitat viu intensament, sense precedents en els moments actuals. Cinquanta anys més tard del Concili Vaticà II, l’Església de Barcelona “vol oferir, un cop més, aquesta oportunitat de diàleg interdisciplinar entre la ciència econòmica i els valors ètics que, en aquest moments, crispen no sols els mercats, sinó també els comportaments individuals i socials amb el perill d’afeblir la construcció i la consolidació de la comunitat humana del nostre país”, assegura Antoni Babra, director del SEDASE.

Durant aquests dos dies es vol tractar d’una qüestió clau, com és la finalitat de l’economia, és a dir, la distinció entre economia de necessitats vinculades a un model de desenvolupament on l’activitat econòmica es realitza en la perspectiva del bé comú més enllà del seu propi interès i sobre la base del treball real realitzat en condicions justes; d’altra banda, l’economia del desig, sovint sobredimensionada pel consum insaciable, l’absolutització del benefici en detriment del treball i del bé comú integral. “Vers on va i vers on creiem que hauria d’anar l’economia en les presents circumstàncies? Vers una economia amb límits ètics i d’explotació productiva? O vers una economia sense fre i sense estructura ètica dels mercats monetaris? Quina jerarquia de necessitats i desigs som capaços d’establir per tal de garantir la sostenibilitat?”, aquestes preguntes que es formula Antoni Babra tindran la seva resposta dilluns i dimarts a les VI Jornades d’Ètica i Món Contemporani de la FTC.

La greu crisi econòmica i financera, que avui travessa el món, troba el seu origen en múltiples causes. Sobre la pluralitat i sobre el pes d’aquestes causes persisteixen opinions diverses: alguns subratllen, primer que res, els errors inherents a les polítiques econòmiques i financeres; altres insisteixen sobre les febleses estructurals de les institucions polítiques, econòmiques i financeres; altres, en fi, les atribueixen a dèficits de naturalesa ètica, presents en tots els nivells, en el marc d’una economia mundial cada cop més dominada per l’utilitarisme i el materialisme. En els diversos estadis de desenvolupament de la crisi es troba sempre una combinació d’errors tècnics i de responsabilitats morals, com apunta el Pontifici Consell Justícia i Pau de Roma en una nota de l’any 2011 que porta per títol: Per una reforma del sistema financer i monetari internacional.

Benet XVI –a l’Encíclica Caritas in veritate, núm. 36- recorda que “l’economia i les finances, pel fet de ser instruments, poden ser mal utilitzats quan qui els gestiona té només referències egoistes. D’aquesta manera, es pot animar a transformar mitjans de per si bons en perniciosos”. D’acord amb aquesta línia, les Jornades d’Ètica i Món Contemporani d’enguany s’han estructurat per garantir un debat formatiu. Dilluns, després de la inauguració del cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, i de la presentació d’Antoni Babra, se centrarà en les ponències sobre El binomi desig-necessitat en l’economia de mercat: El benefici màxim i les escoles de negocis, a càrrec de Francesc Cabana, president de l’Ateneu Barcelonès i economista (19h); i De l’autonomia de les preferències a la teologia del consum, per Alfredo Pastor, professor de l’IESE, càtedra IESE-Banc Sabadell d’Economies Emergents (19.45h). Aquesta primera jornada es clourà amb la taula rodona moderada per Domènec Valls, cap del Departament de Teologia Moral de la FTC-SEDASE.

En la sessió de dimarts es desenvoluparà la temàtica La lògica de la gratuïtat i del do en l’economia de comunió. La primera ponència (19h) anirà a càrrec de Mario Toso, arquebisbe secretari del Pontifici Consell Justícia i Pau de Roma, amb el títol L’economia del do en l’economia de mercat segons la doctrina social de l’Església. A continuació (19.45h), Guillem López Casasnovas, professor d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, parlarà deLa virtut de la prudència del supervisor per a l’economia del bé comú. Les Jornades acabaran amb la taula rodona moderada per Joan Costa, professor de Moral Social de la FTC-SEDASE.

Aquesta és la sisena edició de les Jornades d’Ètica i Món Contemporani, organitzades per la Facultat de Teologia de Catalunya, per mitjà del Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) del Departament de Teologia Moral. Les primeres, celebrades amb motiu dels 40 anys de la Populorum Progressio, es van dedicar al tema Vers el desenvolupament solidari de la Humanitat (2007); les segones a La situació econòmica global. A la recerca d’uns criteris ètics (2009); les terceres a El valor de l’acció política i la seva dimensió ètica (2011); les quartes a La pau. Clam i exigència del nostre temps (2011), i les cinquenes a La qüestió ètica en l’era de la tecnologia (2012).

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...