“La problemàtica matrimonial avui és d’una gran complexitat”

El cardenal Lluís Martínez Sistach explica les seves impressions sobre el Sínode sobre la Família als preveres de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol , i els principals reptes pastorals que viu l’Església entorn les realitats socials familiars

“La problemàtica matrimonial és avui d’una gran complexitat, per la gran diversitat de situacions que es donen, però la voluntat dels bisbes del darrer Sínode ha estat la de trobar els millors camins i les solucions que siguin possibles”, va dir el cardenal Lluís Martínez Sistach, en la conferència que pronuncià el dimarts 11 de novembre a la residència Sacerdotal de San Josep Oriol, davant un auditori format per la seixantena de sacerdots jubilats acollits en aquesta residència del barri barceloní de les Corts.

Aquesta jornada del cardenal  va estar en bona part dedicada a explicar el Sínode als sacerdots, perquè al matí pronuncià una conferència per als sacerdots del bisbat de Sant Feliu de Llobregat i a les cinc de la tarda parlà durant una hora i mitjà sobre el mateix tema a la Residència Sacerdotal. A darrera hora de la tarda, el cardenal encara va presidir una missa a la parròquia de Sant Martí dl Clot, en el dia de la seva festa patronal, perquè el dia 11 de novembre se celebra la festa del bisbe sant Martí de Tours. Acabada la conferència a la Residència Saint Josep Oriol, el cardenal va tenir ocasió de felicitar el sant a un dels sacerdots residents, mossèn Martí Visa, al que li va recordar que un germà seu fou porter de l’equip de futbol de l’Espanyol, i que “era un molt bon porter”

Un to testimonial

El cardenal de Barcelona participà en el Sínode extraordinari dels bisbes celebrat al Vaticà del 5 al 19 del passat mes d’octubre. Fou un dels bisbes presents en el Sínode per nomenament del papa Francesc. Aquesta circumstància li va permetre fer una informació de caire molt concret i molt testimonial, ja que el cardenal barceloní va tenir una presència destacada en els treballs sinodals. Va pronunciar l’homilia de la primera sessió de treball, va presidir un dels grups de treball de la segona setmana i va participar en una de les rodes de premsa el portantveu del Vaticà, P. Federico Lombardi.

La primera part de la conferència va estar dedicada a fer la història del Sínode dels bisbes, instituït pel Papa pau VI com a fruit del concili Vaticà II. En un segona part fa presentar la història de la darrera assemblea, que va estar precedida per una àmplia enquesta a tota l’Església per un consistori extraordinari de dos dies de duració de tots els cardenals presidits pel Papa Francesc.

“Parleu amb plena llibertat”

Explicà el cardenal que el primer dia el Papa va dir als dos-cents bisbes que particpaven en el Sínode: “Parleu amb plena llibertat i escolteu-vos els uns als altres humilment. No deixeu de dir el què cregueu que heu de dir, pensant que potser això no li agradarà al Papa”. “Hem viscut dues setmanes de treball –va dir el cardenal- en un clima de llibertat, de fraternitat, de cordialitat i de transparència”, com ho demostra el fet que s’ha publicar el document final amb el resultat de les votacions en cada un dels seus apartats”.

Va explicar que ara aquest document serà estudiat als bisbats i que ell va proposar en una de les seves intervencions que seria bo constituir unes comissions interdisciplinars per estudiar les qüestions més vives plantejades en el document final i que passaran a l’assemblea del proper sínode, una assembla aquesta vegada ordinària que es reunirà al Vaticà l’octubre de 2015. Els bisbes espanyols, en la seva reunió d’aquest mes de novembre, hauran d’elegir els seus representants en el Sínode de 2015.

El cardenal també va explicar que en la seva primera intervenció en el Sínode posà l’accent en aquestes tres coses: la necessitat de millorar la preparació dels joves cristians per al matrimoni; la necessitat d’agilitzar i simplificar els processos canònics de declaració de nul·litat matrimonial; i la urgència de buscar unes respostes pastorals als problemes de les parelles actuals harmonitzant la fidelitat als ensenyaments rebuts de Crist i l’aplicació del principi de la misericòrdia.

El Papa està molt content

El Papa Francesc –segons li va dir al cardenal- estava molt content i esperançat dels treball del Sínode i li va dir al cardenal: “No pensava que este Sínodo daría tanto de sí”. Aquest ha estat un Sínode inacabat – va dir també el Dr. Martínez Sistach-, per això no hi haurà ara un document del Papa recollint les decisions sinodals, sinó que el document passarà al proper Sínode, al final del qual el Papa esperem que oferirà a l’Església i al món els resultats dels dos sínodes, el de 2014 i el de 2015. Si el de 2014 ha tingut com a tema central “Els reptes de la família en el context de l’evangelització”, el de 2015 treballarà també sobre el matrimoni i la família, però encara amb una perspectiva més àmplia, ja que el seu tema queda definit així: “La missió i la vocació de la família en l’Església i en la societat”.

Durant el Sínode el cardenal Martínez Sistach residia a Santa Marta, la mateixa residència on viu habitualment amb molts  el Papa Francesc, convivint amb els bisbes i sacerdots que treballen a la Cúria romana.

N.B. Als Sínodes extraordinaris assisteixen els presidents de les conferències episcopals de cada país, més alguns que nombra personalment el Sant Pare. En aquesta ocasió el Papa va nombrar el nostre Cardenal.

Als Sínodes ordinaris van els bisbes escollits pel cada conferència episcopal. Si aquesta té fins 25 bisbes, en trien un. Si arriben a 50, en trien dos. Fins a 100, tres. I si passen de 100, quatre.   

 

Crònica de Mn. Jordi Pique

 

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...