«La Pau, clam i exigència del nostre temps»

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] Del 14 al 15 de febrer el seminari de doctrina i acció social de l’Església (SEDASE) i el Departament de Teologia Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya ha organitzat les Jornades d’Ètica i Món Contemporani sota el títol de La Pau: clam i exigència del nostre temps. Amb la ferma convicció [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Del 14 al 15 de febrer el seminari de doctrina i acció social de l’Església (SEDASE) i el Departament de Teologia Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya ha organitzat les Jornades d’Ètica i Món Contemporani sota el títol de La Pau: clam i exigència del nostre temps.

Amb la ferma convicció que “la pau no és simplement absència de guerra, ni tampoc un equilibri estable entre forces adverses, sió que es fonamenta en una concepció correcta de la persona humana i requereix la construcció d’un ordre segons la justícia i la caritat” (Compendi de la Doctrina Social de l’Església 494) les ponències d’aquest dies han aprofundit en el veritable sentit i treball per la Pau com a exigència bàsica i clam dels nostres convulsos temps.

Les Jornades s’iniciaren el passat 14 de febrer amb les paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe i Gran Canceller de la FTC, Dr. Lluís Martínez Sistach que en el seu parlament va remarcar que “en la revelació bíblica la pau és molt més que absència de guerra: representa la plenitud de la vida” i que aquesta és, amb la tasca dels homes, un do de Déu: “Que el Senyor fixi damunt teu la seva mirada i et doni la pau” (Nm 6,26). El Sr. Cardenal, en la seva intervenció va posar accent en les condicions necessàries per l’establiment de la pau veritable i va expressar que “la pau està en perill quan no es reconeix a l’home el que se li diu com a home, quan la seva dignitat no és respectada i quan la convivència no s’orienta al bé comú”.  

Seguidament prengueren la paraula el Dr. Antoni Barbra (FTC-SEDASE) i el Sr. Senén Florense, Director General de l’Institut Europeu de la Mediterrània, que en la seva ponència feu un Anàlisi dels conflictes mundials. Intervingué el Sr. Federico Mayor Zaragoza de la Fundació Cultura de Pau i membre de la Comissió Internacional contra la pena de mort. Al acabar la jornada el Dr. Arcadi Oliveres de Justícia i Pau va moderar el debat.  

Entre altres personalitat assistiren a aquesta primer jornada dels debats la Sra. Joana Ortega, Vicepresidenta del Govern de la Generalitat, el Sr. Àlex Sussanna, director de la Fundació Caixa de Catalunya. També hi foren presents el Dr. Armand Puig, degà president de la FTC, Mn. Gaspar Mora, cap del departament de Teologia Moral de la FTC, Mn.Josep Maria Turoll, rector del Seminari Conciliar i Mn. Antoni Matabosch, director de l’Iscreb.

La segona jornada dels debats va comptar amb la intervenció inicial del Dr. Armand Puig que en les seves paraules va esmentar el 25è aniversari del viatge del Papa Joan Pau II a Assis i la recent trobada – organitzada el passat octubre per la Comunitat de Sant’Egidio – a Barcelona. El Dr. Armand Puig – que va qualificar a la Sagrada Familia com a “la catedral de la pau” – que recordar que “l’Església te les benaurances com a constructores de Pau”.

Seguidament el Dr. Joan Costa (SEDASE) va posar en relleu la  importància que la Doctrina Social de l’Església confereix a la construcció de la pau. “L’ humanisme cristià, fonamentat en la dignitat i llibertat de la persona humana, d’acord amb el designi de Déu, pot, amb l’ajuda de la gràcia, fer real la justícia, la pau i la solidaritat”.

Mn, Costa, seguit les petjades del capítol V de la Gaudium et Spes del Concili Vaticà II expressa les tres dimensions de la pau: la pau és obra de la justícia i la pau és obra de Crist; la pau és sempre en perill quan no es reconeix a l’home en tota la seva dignitat i quan la convivència no és orientada al bé comú; i la pau com a fruit de l’amor.

A continuació la Sra. Flaminia Giovanelli, subsecretària del Consell Pontifici Justícia i Pau, desenvolupa la seva intervenció Ètica de la Pau destacant els elements del Magisteri Pontifici sobre la Pau i la seva construcció, recordant les que Joan Pau II va dirigir l’any jubilar als joves. Giovanelli desglossà el seu discurs en els següents apartats: 1) L’esperança, 2) L’oposició a la guerra, 3) Què és la pau?, 4) La pau té un nom nou: el desenvolupament, 5) Una renovada comprensió de la visió antropològica cristiana és un element essencial per a la construcció de la pau. La sotsecretaria del Consell Pontifici Justícia i Pau va recordar que el diàleg és l’element fonamental per la construcció de la pau i va assegurar que el diàleg serà molt present en la propera trobada de líders religiosos, convocada per Benet XVI a Assis , tot fent memòria del 25è aniversari de la primera trobada d’Assis convocada per Joan Pau II.

El Sr. Mario Giro, Responsable de Relacions Internacionals de la Comunitat de Sant’Egidio, feu la darrera intervenció de les jornades. En les seves paraules digué: “la guerra no pot ser considerada només un passatge de la història. La guerra marca sempre la decadència dels pobles, els corromp, els fa mal, deteriora l’ànima d’una nació. La guerra no passa com si fos un accident de la història. Hi ha persones que pensen que hi ha revolts de la història en els què la guerra no es pot evitar; i això no és cert, respon a falsificacions de la realitat. Moltes vegades, desgraciadament, la guerra ve desencadenada per un menyspreu de l’altre, d’una raça, d’una ètnia. En la manca de pau l’element més important és la decisió humana. El pobres són aquells que no poden fugir, defensar-se. En una guerra ningú té raó, però tots tenen les seves raons». El representant de la Comunitat de Sant’Egidio remarcar la “cristianitat” de la pau i la seva construcció: “la pau és nostra, és una forma de diàleg genuïnament cristiana, aconseguir la pau és una responsabilitat dels creients”.

Foren presents en aquesta segona jornada de reflexió per la pau el Sr. Joan Rigol, ex President del Parlament de Catalunya, el Sr. Carles Duarte, de la Fundació Lluís Carulla, el Sr. Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Catalunya, el Sr. Carlos Losada de Esade, el Sr. Antonio Argandoña, del IESE i el Sr. Jaume Castro, representant de la Comunitat de Sant’Egidio a Barcelona.

Finalment la Sra. Concepció Huerta va moderar el diàleg entre els presents i finalment el Dr. Armand Puig va dir que podem mirar el món amb optimisme, laa pau i la justícia es complementen. «Beneurats seran els que treballen per la pau».

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...