La Biblioteca más antigua de Barcelona se pone guapa

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] El Dr. Marti Bonet, Director de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, va remarcar amb aquestes paraules “la Biblioteca més antiga de Barcelona es posa guapa” l’acompliment del llarg anhel de disposar d’una moderna sala de lectura en la inauguració d’aquest nou espai – 242 metres quadrats i 47 punts de lectura [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

El Dr. Marti Bonet, Director de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, va remarcar amb aquestes paraules “la Biblioteca més antiga de Barcelona es posa guapa” l’acompliment del llarg anhel de disposar d’una moderna sala de lectura en la inauguració d’aquest nou espai – 242 metres quadrats i 47 punts de lectura – que tingué lloc el passat dimecres, 2 de febrer, a les 12 del matí.  

L’acte a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona – previ a la benedicció de les noves instal·lacions –  fou presidit pel Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, Gran Canceller de les Facultats de Teologia i Filosofia de Catalunya, que fou acompanyat a la mesa dels oradors del Sr. Antoni Fogué,  President de la Diputació de Barcelona – institució que ha subvencionat 135.000 €, d’un total de 275.000€, cost de les noves instal·lacions – ; Mn. Josep Maria Turull, Rector del Seminari Conciliar; i el mateix doctor Martí Bonet.

Entre altres autoritats civils i eclesiàstiques presents, a més de les esmentades, foren presents al acte, el Sr. Ramon Nicolau, regidor de l’Ajuntament de Barcelona; el coordinador de cultura de la Diputació de Barcelona; el director de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació; el Degà de la Facultat de Filosofia Blanquerna-URL, Mn. Joan B. Martínez Porcell, el Vice-Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya Dr. Joan Planellas i Barnosell – en representació del Degà-President absent per motius d’agenda – , el Dr. Antoni Matabosch, Director del ISCREB.  Hi assistí també Mn. Salvador Bacardit, Vicari Episcopal i rector de la parròquia de Santa Coloma de Santa Coloma de Gramanet de que se’n reconegué feligrès el Sr. Foguè.

La història de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona

El Dr. Martí Bonet en el seu parlament, La Història de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona,  va fer una passejada per la vida de la Biblioteca Pública Episcopal, des de la seva fundació, el gener de 1776 al col·legi dels Jesuïtes al costat de l’església de Betlem a les Rambles, fins  als moments actuals, i la catalogació iniciada als any 70. Els Dr. Martí Bonet manifestà joiós que “avui acomplim una gran il·lusió de fa més de 40 anys”.

El Dr. Marti Bonet remarcà es valors de la Biblioteca destacant que “és una institució – con indica el seu propi nom – Pública, això és oberta a tothom que tingui set de saber – d’aquí l’ajut de l’administració pública avui aquí present -;  Episcopal – això és lligada al Bisbe i al magisteri de l’Església: per això en fan us els Seminari les Facultats- ; i tant lligada a la ciutat de Barcelona, com he expressat en la meva petita història”.

La biblioteca: del modernisme d’Elies Rogent a Google Books

Per la seva banda Mn. Josep Maria Turull, en el seu parlament, El Seminari de Barcelona i la seva Biblioteca, va voler incidir en els lligams entre el Seminari Conciliar i la Biblioteca, com a espai de formació humanística dels futurs preveres de l’Arquebisbat i com a lloc “on estant sustentades les institucions culturals d’estudi de casa nostra: el mateix Seminari, la FFC, la FTC, i l’ISCREB”. I inserí les obres recents en el marc de totes les reformes que ha viscut l’edifici d’Elies Rogent en els dos darrers decennis: condicionament de les aules de la planta baixa, trasllat de la biblioteca al seu actual emplaçament, condicionament i millora de la residència dels seminaristes i formadors,  de les religioses que donaven servei al Seminari, restauració de la capella, millores a l’Aula Magna, i “finalment el desig llargament anhelat de una sala de lectura a la Biblioteca que és una espai agradable, còmoda, modern, funcional i alhora auster”.

“La nostra intenció – digué el rector del Seminari – ha estat sempre la de sumar esforços i per això agraïm la col·laboració de la Diputació de Barcelona no sols en la seva aportació financera  que ha fet possible aquestes obre sinó també en l’assessorament dels seus tècnics i arquitectes que han guiat la remodelació: sense la Diputació, avui no seriem aquí”.  “Gràcies a aquesta suma d’esforços des de febrer de 2010, el catàleg de la BPEP forma part del catàleg col·lectiu de la Universitat Ramon Llull; i del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC); també, en col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya Google ha escanejat 4.000  volums de la BPEB, que ja es poden consultar a través de Google Books”, tal com també ha explicat la nota feta pública pel Seminari.

El foment de la lectura eix distintiu del a Diputació

El President de la Diputació en les seves paraules, L’aportació de la Diputació de Barcelona a la BPEB,  va agrair públicament la mediació de Mn. Ignasi Torrent, administrador del Seminari: “sovint necessitem persones que posin en contacte les institucions, que facin que les institucions es coneguin, que es descobreixin i que cerquin aquells punts en comú per col·laborar, i en aquest cas el paper de Mn. Ignasi, a permès aquesta mútua coneixença”.

“La Diputació, ja des de les seves arrels en la Mancomunitat, ha estat vinculada la cultura, i de manera especial a lectura con a eina de desenvolupament cultural. Avui hi ha una xarxa de més de 200 biblioteques municipals promogudes per la Diputació i de prop de cinc milions i mig d’habitants que viuen al territori del a Diputació de Barcelona, 2.225.000 tenen carnet de soci d’una biblioteca pública”. “Per nosaltres – conclogué el Sr. Fogué – col·laborar amb la BPEP és col·laborar a que la cultura sigui “en majuscules” per a tothom”.   

L’Església al servei de la cultura

El Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Llúis Martínez Sistach, en les seves paraules, La inaguració d’aquesta nova sala de lectura i el compromís de l’Església amb la cultura,  va destacar la importància del ja que la BPESB dona servei a nombroses institucions de ciència i d’Església (el Seminari, les Facultats de Teologia i Filosofia, Iscreb, etc) i va remarcar que la biblioteca és “una valuosa aportació de l’Església diocesana de Barcelona a la cultura de Catalunya i d’arreu perquè les cultures autèntiques no es tanquen mai en si mateixes, sinó que es relacionen i s’enriqueixen mútuament. La història de Barcelona, de Catalunya no es pot escriure sense comptar amb l’aportació del Seminari”.

També, afegí el l’Arquebisbe “és adient posar en relleu el servei preuat que realitza aquesta Biblioteca. És un servei silenciós, per la mateixa exigència del que és una Biblioteca, però molt necessari i molt important per ajudar els estudiants i els professors en el seu treball d’estudi, d’investigació i de reflexió aprofundida. Sense biblioteques no fora possible la ciència, el treball intel·lectual seriós i fecund ni la cultura. La inversió en les biblioteques és una bona i intel·ligent inversió”. El Sr. Cardenal agraí vivament al Sr. Fogué i a la institució que representa el suport donat a les obres i la col·laboració institucional.

Acabats els parlaments els presents es traslladaren a la nova sala de lectura que fou beneïda pel Sr. Cardenal Arquebisbe i un cop visitades les instal·lacions l’acte es finalitzà amb un petit refrigeri.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...