Homilía en la Jornada Mundial de la Paz

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la missa de la Jornada Mundial de la Pau, Catedral de Barcelona, 1 de gener de 2014 Avui el primer dia de l’any nou, celebrem la solemnitat de la Mare de Déu. Maria és la Mare de Déu; ella infantà el Salvador [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la missa de la Jornada Mundial de la Pau,

Catedral de Barcelona, 1 de gener de 2014

Avui el primer dia de l’any nou, celebrem la solemnitat de la Mare de Déu. Maria és la Mare de Déu; ella infantà el Salvador del món. De tots els títols que li podem donar a Maria, cap no li escau millor que aquest amb el que la designem habitualment: Mare de Déu. I tots els dons i les prerrogatives que Déu va atorgar a Maria abans i després del naixement de Jesús, troben la seva raó de ser en funció de la maternitat divina.

Comencem un any nou amb una festa mariana, de la nostra Mare del cel, la que intercedeix constantment per tots nosaltres, per tota la humanitat i posem aquest any 2014 a la seva intercessió maternal per tal que visquem com a fills i filles de Déu, germans els uns dels altres i en pau. Justament aquest dia primer d’any celebrem a l’Església la Jornada Mundial de la Pau.

En la primera lectura hem escoltat com el Senyor digué a Moisès: “Digueu a Aaron i als seus fills: Beneïu el poble d’Israel amb aquestes paraules: que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau”. El nostre món necessita aquesta benedicció de Déu, aquest do de Déu que és la pau. Dissortadament un món sense Déu està orfe de la pau autèntica que és un do diví. Per això, avui, amb aquesta eucaristia ens unim a tota l’Església universal demanant a Déu, per la intercessió de la seva Mare, que ens doni tot l’any i a tot el món la seva pau.

L’apòstol Pau, en el fragment de la seva carta als cristians de Galàcia que hem escoltat, ens dóna el fonament profund i sòlid de la pau: Déu s’ha fet home en Maria, perquè obtinguem la condició de fills. I la prova que som fills de Déu és que l’Església del seu Fill crida en els nostres cors: Abbà, Pare. Per tant, som fills de Déu i germans els uns dels altres. No es compren com essent germans tots els membres de la humanitat hi hagin guerres, mala distribució de la riquesa del món, germans que passin fam, etc.

El Papa Francesc ens ha ofert el seu primer Missatge per a la celebració d’aquesta Jornada Mundial de la Pau. Nosaltres la celebrem aquí, en la nostra Catedral amb la participació de Justícia i Pau. El títol és molt significatiu: “La fraternitat, fonament i camí per la pau”. És una veritat com un temple. És quelcom evident. Si creiem que tots som germans, la pau entre tots és absolutament necessària. Tanmateix aquesta evidència apareix menys clara si pensem que nosaltres hi ha les conseqüències del pecat original: l’egoisme. Així apareix ja en la història de la primera família com llegim al Gènesi: Caín matant el seu germà Abel.

El Papa Francesc ens diu que la fraternitat és una dimensió essencial de l’home, que és un ésser relacional, sociable. La viva consciència d’aquest caràcter relacional ens porta a veure i a tractar cada persona com una germana nostra i un germà veritable. Sense la fraternitat és impossible la construcció d’una societat justa i d’una pau estable i duradora.

Veiem que la fraternitat és connatural a la persona humana. Tanmateix cal que s’eduqui des de la infantesa. Cal recordar que, normalment, la fraternitat es comença a aprendre en el si de la família, sobretot gràcies a les responsabilitats complementàries de cadascun dels seus membres, en particular del pare i de la mare. Aquí apareix un cop més la importància insubstituïble de la família pel bé de les persones, de la societat i de l’Església. Amb el matrimoni i la família ens hi juguem molt.

Però, l’assassinat d’Abel per part de Caín deixa constància tràgicament del rebuig radical de la vocació de ser germans. Com diu el Papa Francesc, la història d’aquests dos germans, posa en evidència la dificultat de la missió a que estan cridats tots els homes, el de viure units i preocupar-se els uns dels altres. Déu dirà a Caín després de matar a Abel: “On és el teu germà?”. I aquest respon: “No ho sé. Que potser sóc el guardià del meu germà?”. Si que d’alguna manera som els guardians els uns dels altres, som responsables dels germans i ells de nosaltres. Som germans i ens necessitem mútuament.

El Papa Francesc es planteja aquesta pregunta: els homes i les dones d’aquest món podran correspondre alguna vegada plenament a l’anhel de fraternitat que Déu Pare va imprimir en ells? El fonament per assolir-ho és sòlid: hi ha un sol Pare, que és Déu, i tots nosaltres som germans (cf. Mt 23, 8-9). La fraternitat està arrelada en la paternitat de Déu.

I en ordre a anar-ho assolint, hem de pensar en la mort i la resurrecció de Jesús, Déu i home. La fraternidad humana ha sido regenerada en Jesucristo y por Jesucristo, con su muerte y resurrección. La cruz es el lugar definitivo en donde se fundamenta la fraternidad que los hombres no son capaces de generar por ellos mismos. Jesucristo por su resurrección nos constituye nueva humanidad, en total comunión con la voluntad de Dios, con su proyecto, que comprende la realización plena de la vocación a la fraternidad.

Por el bautismo hemos sido reconciliados con Dios. Así, podemos afirmar que el hombre reconciliado, salvado, ve en Dios al Padre de todos y, en consecuencia, siente la llamada de vivir una fraternidad abierta a todos. En Cristo, el otro es aceptado y amado como un hijo o hija de Dios, como un hermano o hermana, no como un extraño, y menos aún como un contrincante o un enemigo.

La fraternidad es el fundamento de la paz y el camino que conduce a la paz auténtica. La fraternidad es también indispensable para la justicia y el amor en la sociedad y, por tanto, es camino y solución para el grave problema de la crisis económica que sufrimos. Hay que redescubrir la fraternidad en la economía mundial y local.

Que María, la Madre de Dios, nos ayude este año 2014 a comprender que vivir cada día la fraternidad que brota del corazón de su Hijo, puede llevar la paz a todos los hombres en esta tierra creada por Dios y amada por todos nosotros.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...