Homilía del Día de Pascua

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la Missa del dia de la Solemnitat de Pasqua, S. E. Catedral, 8 d’abril de 2012 Bona Pasqua! Santa Pasqua! Happy Eastern! Buona Pasqua! Joyeuses Pasques! Frohe Ostern! Jesucrist que morí en la creu i fou sepultat, ha ressuscitat! Aquesta és la joia [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach,

en la Missa del dia de la Solemnitat de Pasqua,

S. E. Catedral, 8 d’abril de 2012

Bona Pasqua! Santa Pasqua! Happy Eastern! Buona Pasqua! Joyeuses Pasques! Frohe Ostern! Jesucrist que morí en la creu i fou sepultat, ha ressuscitat! Aquesta és la joia i la felicitat autèntica dels cristians. Aquest és el fonament profund i sòlid de la nostra esperança, enmig de les dificultats internes i externes que tots experimentem. Jesús ha ressuscitat i podem viure una vida nova. Pasqua de Resurrecció és novetat, tot ha de ser nou, perquè tot pot ser nou. Perquè Jesús ha ressuscitat, podem passar de la mort a la vida, de l’egoisme a l’amor, i podem ajudar per tal que el nostre món faci també aquest procés.

Avui acabem la celebració del Tridu Pasqual amb la resurrecció de Crist. Aquests dies sants hem celebrat els misteris centrals de la nostra fe cristiana: la mort i la resurrecció del Senyor.

La resurrecció del Crist és un misteri de la fe i, a la vegada, és un esdeveniment real que ha tingut manifestacions històriques constatades. Els Apòstols van ser testimonis oculars del Ressuscitat. En cada celebració de la Pasqua ressonen les paraules de l’àngel a les dones que seguien a Jesús: “Perquè busqueu entre els morts aquell que viu? No és aquí: ha ressuscitat!”.

Pere i Joan anaren al sepulcre el diumenge al matí, i el trobaren buit. La descoberta del sepulcre buit pels deixebles va ser el primer pas cap al reconeixement del fet de la resurrecció del Senyor. El “deixeble que Jesús estimava” afirma que quan va entrar al sepulcre buit aquell diumenge i va descobrir les faixes deixades allà, “va veure i va creure”. Aquest testimoni de l’Apòstol Joan és una clara constatació tant del fet històric de la resurrecció de Jesucrist com de la seva significació a la llum de la fe. Com ens diu el Catecisme de l’Església Catòlica, el testimoni de Joan “suposa que va comprovar, en l’estat del sepulcre buit, que l’absència del cos de Jesús no es devia a cap acció humana i que Jesús no havia tornat a una vida terrenal, com havia estat en el cas de Llàtzer”. La resurrecció del Crist és essencialment diferent. El seu cos ressuscitat passa d’un estat de mort a una vida immortal, més enllà del temps i de l’espai. Participa de la vida divina en l’estat de la seva glòria, de manera que sant Pau pot afirmar que Jesús és l’home celestial.

En aquest sentit, el Papa Benet XVI diu que “la resurrecció de Jesús és la major ‘mutació’, el salt més decisiu en absolut vers una dimensió totalment nova, que s’hagi produït mai en la llarga història de la vida i dels seus desenvolupaments: un salt d’un ordre completament nou, que ens afecta i que toca tota la història”. (Homilia de la Vetlla Pasqual, 2006).

El testimoniatge dels Apòstols sobre la resurrecció de Jesús és molt fort i ens ajuda molt a la nostra fe. Al principi els va costar de creure en la resurrecció del seu Mestre. Tanmateix, el seu escepticisme es va desfer davant l’evidència del Ressuscitat. Jesús, després de la seva resurrecció, amb les seves aparicions va establir amb ells unes relacions directes. Els convida a reconèixer que no és un esperit, però sobretot a constatar que el cos ressuscitat amb què se’ls presenta és el mateix cos que ha estat crucificat, ja que porta encara les senyals de la passió. Finalment, Tomàs, l’incrèdul, fa, després de veure Jesús, la professió de fe més bella que mai hagi sortit de llavis humans: “Senyor meu i Déu meu”.

Molt estimats germans, i germanes, la resurrecció del Crist no és una espècie d’apèndix, sinó el cor mateix de la fe cristiana. Per això, l’apòstol Pau ens diu que “si el Crist no hagués ressuscitat, seria sense objecte la nostra predicació, ho seria també la nostra fe”.

Jesucrist ressuscitat ve a nosaltres sempre que celebrem l’Eucaristia i la seva presència és motiu de l’alegria pasqual. Nosaltres, per mitjà d’aquest memorial de la mort i de la resurrecció del Senyor, ens acostem amb dolcesa i amb una gran joia a Crist ressuscitat d’entre els morts. I la seva presència és aliment per a la nostra vida nova de cristians i mantenim amb ell un tracte constant, ja que Jesús ens ha dit que “qui menja el meu Cos i beu la meva sang, està en mi i jo en ell”.

Les paraules de Pere en el fragment de la primera lectura que heu escoltat, han de marcar la nostra nova vida pasqual. Referint-se a Jesús, l’apòstol ens diu: “Parlo de Jesús de Nazaret, Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pel món fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable”. També nosaltres com un altre Crist hem de passar pel món fent el bé. Hem de ser testimonis de la resurrecció de Crist, estimant a tothom com ell ens estimà. Tots nosaltres, ungits per l’Esperit Sant en el baptisme, experimentem la força de la resurrecció del Senyor que es manifesta en una caritat discreta, forta i generosa, un respecte sagrat per a cada persona que és imatge de Déu, un treball perseverant per construir una societat més solidària i fraternal, una atenció preferencial pels pobres i una esperança certa de vida eterna davant la realitat punyent del dolor i la mort.

Celebramos con profundo gozo la resurrección de Jesús, la Pascua, la fiesta de las fiestas de los cristianos. El ángel dijo aquella mañana a las mujeres que fueron al sepulcro: “Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí” ¡Aleluya, Jesús ha resucitado, queridos hermanos y hermanas!

Esta es la verdad central de nuestra fe cristiana. Jesús resucitado no estaba ya en el sepulcro. Pedro y Juan lo encontraron vacío. Él se apareció a los Apóstoles y nosotros creemos por el testimonio de ellos. Nuestra fe es apostólica.

Jesús resucitado pasa por nuestra vida y nos hace pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del egoísmo al amor. Al Señor resucitado lo encontramos cada vez que celebramos la Eucaristía que es el memorial de su muerte y de su resurrección. Y Él quiere quedarse siempre muy dentro de nosotros, ya que nos ha dicho que “quien come mi carne y bebe mi sangre, está en mí y yo en él”.

El domingo de Pascua es una gozosa profesión de fe de la Iglesia en la resurrección del Señor. La predicación de san Pablo está centrada fundamentalmente en esto: que Jesucristo murió por nuestros pecados, que después de ser sepultado resucitó al tercer día y que se apareció a los apóstoles y a otros testigos escogidos por Dios. Nos unimos al gozo inmenso que tuvo María, la Madre de Jesús, al volver a ver a su Hijo resucitado después de su muerte en el Calvario.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach,

en la Missa del dia de la Solemnitat de Pasqua,

S. E. Catedral, 8 d’abril de 2012

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...