Exposició “La Bíblia: història d'un poble que busca la seva llibertat”

[Fundació Claret] Editorial Verbo Divino elaborà i produí l’exposició «La Bíblia: història d’un poble que busca la seva llibertat”el 2006, amb motiu de la celebració dels seus 50 anys. Amb aquesta eina didàctica i artística, volia reafirmar la seva vocació al servei de la Paraula de Déu, que segueix essent viva i eficaç per a [...]

[Fundació Claret]

Editorial Verbo Divino elaborà i produí l’exposició «La Bíblia: història d’un poble que busca la seva llibertat”el 2006, amb motiu de la celebració dels seus 50 anys. Amb aquesta eina didàctica i artística, volia reafirmar la seva vocació al servei de la Paraula de Déu, que segueix essent viva i eficaç per a la dona i l’home d’avui. Del 5 de novembre al 31 de desembre del 2010 es podrà visitar a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona.

Des d’aleshores, l’exposició s’ha fet itinerant. No s’atura a Estella, lloc on va néixer. Ha viatjat a Santander, Sant Sebastià, Pamplona, Logronyo, Sevilla,… S’ofereix a totes les comunitats i territoris interessats en recuperar, actualitzar i aprofundir en la Paraula: col·legis, parròquies, diòcesis, cases de cultura, reunions de professors i catequistes, santuaris, cursos de formació, trobades de joventut, setmanes bíbliques…

A través dels 24 panells que consta l’exposició, es pot comprovar, amb agraïment, que la Paraula de Déu segueix sent un Do que espera, es busca i commou. La Història que narra és la nostra mateixa història.

L’exposició convida a un descobriment nou i més profund de la Bíblia en 24 panells

12 panells centrals

Ofereixen una Lectura existencial, simbòlica i històrica de les experiències configuradores de la Història de la Salvació.

Mostren un contrapunt entre la història bíblica i la nostra realitat actual. Cada panell està introduït amb una pregunta, la del poble, i conclou amb una altra pregunta, la nostra d’avui en dia… Segur que tenen bastant en comú!

En la part superior del panell, se situa el recorregut del Poble d’Israel en les seves diferents experiencies crucials. En la part inferior del panell, es veu com aquesta mateix experiència de recerca de llibertat segueix vigent avui en dia.

12 panells complementaris

Ofereixen una informació descriptiva i bàsica sobre alguns aspectes de la Bíblia – la seva formació, el seu context geogràfic i cultural, etc. -, els gèneres literaris, les llengües en que fou escrita, la formació dels evangelis, l’extensió del Cristianisme.

En cada panell hi ha un apartat nomenat “Sabies què?” amb curiositats que ajuden a entendre pregunges habituals, dites populars, signficat d’alguns símbols i noms bíblics.

Els panells de l’exposició estan concebuts amb una clara finalitat didàtica que fan de l’exposició una bona eina pedagògica per alumnes de Cicle Superior de Primària i Secundària com també per a grups de catequesi parroquial de postcomunió i confirmació.

Per concertar visites d’escoles i centre parroquials podeu fer-ho per telèfon al 933 429 079 o al correu electrònic info@fundacioclaret.org.

L’exposició es podrà visitar a partir del 5 de novembre i fins al 31 de desembre a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona.

 

 


[Fundació Claret]

Editorial Verbo Divino elaboro y produjo la exposición «La Biblia: historia de un pueblo que busca su libertad» en 2006, con motivo de la celebración de sus 50 años. Con esta herramienta didáctica y artística, quería reafirmar su vocación al servicio de la Palabra de Dios, que sigue siendo viva y eficaz para la mujer y el hombre de hoy. Del 5 de noviembre al 31 de diciembre de 2010 se podrá visitar en la Sala Pedro Casaldáliga de la Librería Claret de Barcelona.

Desde entonces, la exposición se ha hecho itinerante. No se detiene en Estella, lugar donde nació. Ha viajado a Santander, San Sebastián, Pamplona, Logroño, Sevilla, … Se ofrece a todas las comunidades y territorios interesados en recuperar, actualizar y profundizar en la Palabra: colegios, parroquias, diócesis, casas de cultura, reuniones de profesores y catequistas, santuarios, cursos de formación, encuentros de juventud, semanas bíblicas …

A través de los 24 paneles que consta la exposición, se puede comprobar, con agradecimiento, que la Palabra de Dios sigue siendo un Don que espera, se busca y conmueve. La Historia que narra es nuestra misma historia.

La exposición invita a un descubrimiento nuevo y más profundo de la Biblia en 24 paneles

12 paneles centrales 

Ofrecen una Lectura existencial, simbólica e histórica de las experiencias configuradoras de la Historia de la Salvación.

Muestran un contrapunto entre la historia bíblica y nuestra realidad actual. Cada panel está introducido con una pregunta, la del pueblo, y concluye con otra pregunta, nuestra de hoy en día … Seguro que tienen bastante en común!

En la parte superior del panel, se sitúa el recorrido del Pueblo de Israel en sus diferentes experiencias cruciales. En la parte inferior del panel, se ve como esta misma experiencia de búsqueda de libertad sigue vigente hoy en día.

12 paneles complementarios 

Ofrecen una información descriptiva y básica sobre algunos aspectos de la Biblia – su formación, su contexto geográfico y cultural, etc. -, Los géneros literarios, las lenguas en que fue escrita, la formación de los evangelios, la extensión del Cristianismo.

En cada panel hay un apartado llamado «¿Sabías qué?» Con curiosidades que ayudan a entender preguntas habituales, dichos populares, significado de algunos símbolos y nombres bíblicos.

Los paneles de la exposición están concebidos con una clara finalidad Didáctica que hacen de la exposición una buena herramienta pedagógica para alumnos de Ciclo Superior de Primaria y Secundaria así como para grupos de catequesis parroquial de postcomunión y confirmación.

Para concertar visitas de escuelas y centro parroquiales puede hacerlo por teléfono al 933 429 079 o al correo electrónico info@fundacioclaret.org .

La exposición se podrá visitar a partir del 5 de noviembre y hasta el 31 de diciembre en la Sala

Pere Casaldàliga de la Librería Claret de Barcelona.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...