Entrevista al Cardenal con motivo del Sínodo

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] [CatalunyaCristiana] Entrevista al Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, per a Catalunya Cristiana amb motiu de la XIII Assemblea General Ordinària. 7 d’octubre de 2012. Vostè ha estat nomenat per Benet XVI membre de la XIII Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Com valora aquesta deferència per part del Papa? [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

[CatalunyaCristiana]

Entrevista al Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, per a Catalunya Cristiana amb motiu de la XIII Assemblea General Ordinària. 7 d’octubre de 2012.

Vostè ha estat nomenat per Benet XVI membre de la XIII Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Com valora aquesta deferència per part del Papa?

És una deferència que el Sant Pare Benet XVI ha tingut amb mi, fruit penso del seu afecte i del record de la seva visita a Barcelona amb motiu de la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família i de la visita a l’Obra del Nen Déu. Al Papa – ell m’ho va dir – li ha quedat un record inesborrable. Considero que és, també, una manifestació més del seu afecte a l’Arxidiòcesi de Barcelona. Aquest any hem realitzat a la nostra arxidiòcesi dues iniciatives importants de nova evangelització: la “Missió Metròpolis”, juntament amb altres onze grans ciutats europees durant la quaresma, i l’Atri dels gentils, els dies 17 i 18 de maig. Aquestes realitats han incidit positivament en la dimensió evangelitzadora de l’Església de Barcelona i harmonitzen plenament amb el nostre Pla Pastoral centrat en la nova evangelització. Penso que aquelles iniciatives tingueren, també, un cert ressò en molts altres indrets de l’Església. L’estiu passat vaig fer un estudi del contingut del document preparatori del Sínode dels Bisbes, Lineamenta, de la “Missió Metròpolis” i l’Atri dels gentils, i vaig complementar-ho parlant de l’evangelització a la nostra arxidiòcesi i al nostre país ja en el segle XIX i XX i les institucions actuals que hi treballen, i per acabar he elaborat una presentació de les diverses dimensions de la Basílica de la Sagrada Família. Tot això ho he publicat en el meu llibre “La Sagrada Família, diàleg entre fe i cultura. Una icona per a l’Església del segle XXI”. El llibre està publicat en català, castellà i també en italià per la Llibreria Vaticana.

El tema del Sínode, La nova evangelització per la transmissió de la fe cristiana, constitueix un dels eixos del seu pontificat, ben present en els Plans Pastorals diocesans i en la recent celebració a Barcelona de la Missió Metròpolis i l’Atri dels Gentils. En aquest sentit, la diòcesi de Barcelona és icona dels problemes i anhels de l’Església europea?

La nostra Església arxidiocesana ha treballat molt en l’evangelització. Això ve de lluny. Certament, els nostres recents Plans Pastorals diocesans s’han centrat en l’evangelització, especialment l’actual perquè som conscients – com diem els bisbes de Catalunya  en un document recent – que la situació del nostre país és de missió, com succeeix de manera similar a les societats europees occidentals, marcades pel relativisme, el secularisme i la indiferència religiosa. Hi ha molts homes i dones, nois i noies que viuen com si Déu no existís. Això ens exigeix per l’encàrrec de Jesucrist, a sortir i anunciar-lo als qui no el coneixen o el coneixen malament, començant pels preàmbuls de la fe, passant pel primer anunci de Jesús i propiciant un encontre personal amb ell per tal que esdevinguin cristians i si ja estan batejats realitzin una fecunda iniciació cristiana en el si de comunitats vives i creatives.

En què consistirà, concretament, el seu treball al Sínode?

Amb l’ajut de l’Esperit Sant i de la pregària, els bisbes procedents de tots els països del món reflexionarem, dialogarem i proposarem tot allò que ajudats també pels experts, considerem que cal fer, per tal que la nova evangelització assoleixi la transmissió de la fe cristiana. El tema és actualíssim. Veiem més les dificultats i els problemes que no pas les solucions, però penso que es faran moltes aportacions partint de les realitats socioreligioses i eclesials de tot el món i no sempre coincidents. Podem aprendre dels altres i podem oferir experiències reeixides als altres. Participar en el Sínode dels Bisbes és un enriquiment personal i com a pastor diocesà  puc oferir amb esperit de servei les experiències de la vida i de la creativitat de la nostra arxidiòcesi. Penso per exemple en la creació aquest curs a l’arxidiòcesi de l’Escola d’Evangelitzadors.

Al Sínode es presentaran els fruits de la Missió Metròpolis, celebrada a dotze ciutats europees, entre les quals Barcelona. Serà ocasió perquè aquesta experiència pilot es consolidi i es faci en altres ciutats?

Els cardenals i bisbes de les dotze ciutats que celebrarem la “Missió Metròpolis” que estiguem al Sínode en parlarem. Jo particularment en parlaré positivament per haver estat un treball conjunt en ciutats europees que tenim problemàtica pastoral similar, per haver ajudat a sensibilitzar en la necessitat d’evangelitzar, per haver facilitat la presència de Jesús i el seu Evangeli en els mitjans de comunicació, etc. Cal esperar i veure si aquesta experiència figura en les propostes que aprovi el Sínode. De tota manera, el Pontifici Consell per a la Nova Evangelització ja havia previst portar aquesta iniciativa a 72 i més ciutats del món, però no es farà l’any 2013 perquè es vol esperar veure què proposa el Sínode. El que és important i molt urgent és que la pastoral ordinària de les diòcesis, parròquies i realitats eclesials sigui realitzada sempre amb l’esperit de la nova evangelització.

Quins fruits li agradaria que tingués el Sínode?

Que ofereixi camins i instruments per a la transmissió de la fe a les generacions joves, indicant de quina manera l’Església ha de presentar Jesús als joves que cerquen sentit a la seva vida i que el Senyor i el seu missatge els pot entusiasmar. Penso que el Sínode ens ha d’ajudar a presentar el missatge de Jesús, de confiança, de vida en plenitud, de fraternitat entre tots els homes i tots els pobles. És un missatge que avui se’n té molta necessitat. Són necessaris, però, testimonis autèntics de cristians convertits i compromesos. Més que una renovació estructural ens cal vitalitzar comunitats cristianes que viuen i testimonien la fe, creatives i ben presents en el món des de la fidelitat a Déu.

I, finalment, tenint en compte que Catalunya viu immersa en un procés de reivindicació nacional, la presència d’un cardenal català a les altes instàncies del Vaticà afavoreix un coneixement directe de la nostra realitat? 

L’Església viu i actua en tots els pobles i en totes les cultures. La Pentecosta fou una manifestació d’això. Penso que estem vivint un període molt daurat de les relacions de Catalunya amb el Vaticà, que s’expressa principalment amb la visita del Papa Benet XVI a Barcelona, els dies 6 i 7 de novembre de 2010, per dedicar la Basílica de la Sagrada Família i visitar l’Obra assistencial del Nen Déu i també en les dues visites del Cardenal Bertone, Secretari d’Estat de Sa Santedat, amb motiu de la beatificació del P. Josep Tous i fa uns dies per rebre el IV Premi Internacional Comte de Barcelona. Les meves visites a Roma com a membre de quatre dicasteris de la Cúria Romana, donen la possibilitat de presentar la nostra realitat eclesial. És ben cert que les relacions personals són molt importants i les tres setmanes que passaré a Roma amb motiu dels treballs del Sínode dels Bisbes em permetran donar a conèixer més i millor la nostra vida eclesial immersa en la nostra realitat religiosa, social i cultural.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...