«En un temps d’increença la Bíblia dóna respostes a les grans qüestions»

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] [Catalunya Cristiana/Eduard Brufau] Tota la tasca d’estudi i divulgació de la Bíblia al Principat no s’entén sense la tasca ingent de l’Associació Bíblica de Catalunya. D’aquesta entitat, integrada dins de la Conferència Episcopal Tarraconense, han sortit nombroses edicions bíbliques. La que ha tingut més rellevància, però, és la coedició de la imprescindible Bíblia [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

[Catalunya Cristiana/Eduard Brufau]

Tota la tasca d’estudi i divulgació de la Bíblia al Principat no s’entén sense la tasca ingent de l’Associació Bíblica de Catalunya. D’aquesta entitat, integrada dins de la Conferència Episcopal Tarraconense, han sortit nombroses edicions bíbliques. La que ha tingut més rellevància, però, és la coedició de la imprescindible Bíblia Catalana. Traducció Interconfessional (BCI), que és el text base per a la majoria de les edicions contemporànies en català de les Escriptures. Aquesta tasca ara es completa amb la Bíblia per a tothom, amb una clara intenció divulgativa. L’associació també organitza diversos cursos, tant d’estiu com a distància, per divulgar el món de la Bíblia a un públic el més ampli possible.

El president de l’Associació Bíblica de Catalunya Mn. Joan Magí contesta les següents preguntes pel setmanari Catalunya Cristiana.

Amb quina finalitat va ser creada l’Associació Bíblica de Catalunya?

L’Associació Bíblica de Catalunya, actualment amb uns 1.300 associats, la vam promoure, l’any 1973, els participants a les Jornades de Biblistes de Catalunya —a finals del present any celebrarem les 50— amb la finalitat de compartir amb tothom que ho desitgi la tasca d’investigar el text bíblic i divulgar-ne el missatge. Una de les obres més importants que hem dut a terme, juntament amb l’Editorial Claret i les Societats Bíbliques, és la Bíblia Catalana. Traducció Interconfessional (BCI). Des de l’any 1993, en què aparegué la primera edició, se n’han repartit 105.000 exemplars. L’any 2008 vam arribar a la dotzena edició, revisada, de la qual se’n van fer 10.000 exemplars.

Quin objectiu té l’exposició Bíblia, Paraula i Imatge inaugurada recentment al Museu diocesà de Barcelona?

Té un objectiu pedagògic. En un espai no gaire gran, el visitant pot copsar el procés de formació dels llibres de la Bíblia i la complexitat de la traducció dels seus textos a una llengua actual, exemplificada amb la BCI. També pot adonar-se de la importància de la figura del traductor i també de la de l’artista. Tots dos, amb la seva fidelitat al text bíblic i a les formes lingüístiques i artístiques del moment, n’atansen el sentit profund. Igualment podrà conèixer com serà la nova Bíblia per a tothom que es presentarà al Petit Palau de Barcelona el dia 30 de març.

Com es va gestar la idea de fer la Bíblia per a tothom?

La Bíblia ha estat vehicle d’expressió i d’identitat del poble jueu però també del cristianisme, i per això s’ha convertit en un dels pilars de la cultura occidental. La societat catalana actual, en cert sentit, ignora aquesta realitat i s’empobreix des de molts punts de vista. D’aquí la nostra idea, que compartim amb els altres coeditors: Editorial Claret, Societats Bíbliques, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Happy Books i Centre de Pastoral Litúrgica.

Com es va gestar la idea de fer la Bíblia per a tothom?

La Bíblia ha estat vehicle d’expressió i d’identitat del poble jueu però també del cristianisme, i per això s’ha convertit en un dels pilars de la cultura occidental. La societat catalana actual, en cert sentit, ignora aquesta realitat i s’empobreix des de molts punts de vista. D’aquí la nostra idea, que compartim amb els altres coeditors: Editorial Claret, Societats Bíbliques, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Happy Books i Centre de Pastoral Litúrgica.

Quins són els trets diferenciadors d’aquesta Bíblia popular?

El text és de la BCI de la dotzena edició revisada. Des del punt de vista de la presentació, s’ha editat a una sola columna, la qual cosa en facilita la lectura. No té notes, cosa més pròpia d’una Bíblia d’estudi. Conté, però, un índex de mots que remeten a temes concrets il·lustrats amb textos bíblics. El format és modern, d’un llibre de lectura qualsevol.

Aquesta edició busca atraure també les persones no creients. Per què?

Sí, l’objectiu d’aquesta edició és arribar sobretot a aquest públic, a fi que copsi la importància de conèixer el text bíblic com un dels referents culturals imprescindibles.

Fins a quin punt és contradictori editar aquesta Bíblia en un temps d’increença?

En un temps d’increença les persones continuen formulant-se, amb més radicalitat potser, les grans preguntes sobre la pròpia existència. La Bíblia dóna respostes a les grans qüestions.

Com s’explica que després de milers d’anys la Bíblia continuï sent un best-seller?

El missatge bíblic és únic des del punt de vista religiós. Però, aquest missatge ens arriba acompanyat d’una ingent informació històrica, política, cultural, lingüística, antropològica i sociològica, capaç de satisfer la curiositat més inquieta i exigent.

Caldria que la Bíblia estigués més present en l’àmbit familiar?

Sí. La família és, o hauria de ser, la primera educadora tant des del punt de vista religiós com cultural. Catalunya està inserida, tant des del punt de vista religiós com cultural, en la llarga tradició judeocristiana.

Associació Bíblica de Catalunya

Arran del Concili Vaticà II fer conèixer la Bíblia entre els fidels i atansar-se a les altres esglésies cristianes es va convertir en unes prioritats i reptes nous. Així ho expressava la constitució Dei Verbumpromulgada per Pau VI: «Com que la paraula de Déu ha d’estar sempre a l’abast, l’Església procura, amb maternal sol·licitud, que es facin traduccions a diverses llengües, apropiades i acurades, preferiblement dels textos originals dels llibres sagrats. I si aquestes traduccions, oportunament i amb el consentiment de l’autoritat de l’Església, són fetes fins i tot en col·laboració amb els germans separats, podran ser utilitzades per tots els cristians» (n. 22).

L’Associació Bíblica de Catalunya va néixer pocs anys després del Concili amb la voluntat de recollir aquest esperit conciliar. Es va començar la tasca de difondre en llengua catalana el text bíblic entre els fidels, al mateix temps que es va encetar la col·laboració amb altres Esglésies, concretament protestants. Va ser així com, entre altres edicions dels textos sagrats, va veure finalment la llum la Bíblia Catalana Interconfessional, que des de fa uns anys és consultable per internet a la pàgina www.abcat.org/bci/.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...