El Cardenal se dirige a los fieles con motivo del Cónclave

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes Benvolguts i benvolgudes, El nostre estimat Sant Pare Benet XVI ens va comunicar que el proper 28 d’aquest mes [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

El nostre estimat Sant Pare Benet XVI ens va comunicar que el proper 28 d’aquest mes a les 20 hores, per la seva renúncia, quedarà vacant la seu de Roma. El mes de març l’Església celebrarà el Conclave per a l’elecció del Sant Pare. Els cardenals electors realitzarem el delicadíssim servei eclesial d’elegir al Bisbe de Roma i Successor de Sant Pere.

El Papa rep de Déu el ministeri petrí que ha d’exercir al servei de tota l’Església catòlica estesa d’Orient a Occident. Tota l’Església acompanyarà els cardenals en el seu treball que realitzarem en la Capella Sixtina elegint el Sant Pare. Tots els membres del Poble de Déu hi participaran amb la pregària, com va fer la primera comunitat de Jerusalem que estava reunida pregant per l’apòstol Pere empresonat (cf. Ac 12,5).

La nostra Església de Barcelona estarà ben unida a tota l’Església universal pregant tots els seus membres i totes les parròquies i comunitats perquè l’Esperit Sant il·lumini el treball dels membres del Conclave per tal que els cardenals elegim aquell qui enmig del món d’avui, subjecte a ràpides transformacions i sacsejat per qüestions de gran relleu per a la vida de la fe, pugui portar millor la barca de Sant Pere i anunciar l’Evangeli arreu del món.

Quan entraré al Conclave us portaré a tots vosaltres, estimats diocesans, com sempre en el meu cor, i confiaré molt en la vostra pregària que m’acompanyarà en aquells moments de molta importància per a tota l’Església i per al món.

Us demano que durant aquests dies previs a la celebració del Conclave i mentre duri el Conclave en totes les parròquies, comunitats, moviments, associacions, escoles i institucions d’Església, pregueu per l’Església i per l’elecció del Sant Pare, perquè després del gran do del Papa Benet XVI, el Senyor ens doni un nou pastor segons el seu cor, un pastor que ens guiï al coneixement de Crist i al seu amor.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,   

Barcelona, 22 de febrer de 2013

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona


Suggeriments litúrgics amb motiu de la seu vacant de Roma i

del conclave per a l’elecció d’un nou Papa

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, us prego que vulgueu tenir en compte els següents suggeriments litúrgics amb motiu de la seu vacant de Roma des del dijous vinent, 28 de febrer, a les 20 hores:

Mentre la Seu de Roma sigui vacant s’omet la intercessió pel Sant Pare a la pregària eucarística. Només fa esment del propi bisbe. Per exemple: Pregària Eucarística II: «Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món, feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el nostre bisbe Lluís, i amb tots els pastors del vostre poble».

A partir del moment de l’elecció i acceptació del qui serà el nou Papa, ja se l’esmentarà en el cànon, encara que no hagi pres possessió.

Coincidint amb el conclave, és convenient també de celebrar a totes les parròquies i altres llocs de culte una missa «per a l’elecció del Papa». El formulari es troba a les misses i oracions per motius diversos, per la Santa Església (missal pàg.863).

S’adjunta un model de pregàries tant per a la pregària dels fidels de les misses com per a les súpliques de Vespres.

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller

PREGÀRIES

Mentre el Papa Benet XVI encara ocupi la Seu de Roma:

– Preguem pel Papa Benet: que el Senyor se’l miri amb amor, el beneeixi i beneeixi també totes les accions apostòliques fruit del seu Pontificat.

– Preguem pel Papa Benet: que el Senyor sigui sempre a prop seu per protegir-lo i per donar-li anys  i salut per poder seguir treballant amb humilitat i constància a la vinya santa de Déu.

– Perquè el Senyor, que va confiar al Papa Benet que vetllés sol·lícitament per la santa Església estesa d’Orient a Occident, el sostingui ara perquè no defalleixi en la pregària per al bé del poble de Déu i de tots els homes.

A partir del moment que Roma sigui seu vacant:

– Preguem pel qui el Senyor donarà a l’Església de Roma com a pastor universal: que l’Esperit Sant l’enforteixi amb les virtuts apostòliques i per confirmar en la fe els seus germans.

– Preguem pel qui l’Esperit Sant voldrà que sigui escollit per succeir l’apòstol Pere a la seu de Roma: que estimuli tots els cristians a mantenir viva la flama de la fe i a viure en comunió en el si de la santa Mare Església.

– Pel qui aviat guiarà la nostra vida cristiana, des de la seu de Roma, pels camins de la nova evangelització: que ajudi el poble de Déu a escoltar fidelment l’Evangeli i a fer-lo viu amb constància en la vida de cada dia.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...