Domund 2012

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] DOMUND: Obra Pontifícia de la Propagació de la Fe Què és el DOMUND? El Diumenge Mundial de les Missions és el dia en que tota l’Església universal, prega i col·labora  econòmicament per l’activitat evangelitzadora dels missioners i missioneres. Per què El DOMUND? Els anomenats «territoris de missió» no disposen de persones ni de [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

DOMUND: Obra Pontifícia de la Propagació de la Fe

Què és el DOMUND? El Diumenge Mundial de les Missions és el dia en que tota l’Església universal, prega i col·labora  econòmicament per l’activitat evangelitzadora dels missioners i missioneres.

Per què El DOMUND? Els anomenats «territoris de missió» no disposen de persones ni de recursos econòmics per dur a terme la seva tasca  evangelitzadora. mitjançant el DOMUND, l’Església Tracta de cobrir mancances i  ajudar els més desfavorits per mitjà dels missioners.

Arriba als missioners tot el diner? El donatiu que cada fidel  entrega per a  les missions és recollit a la Direcció Nacional d’OMP i enviat  als Territoris de Missió. Només es permet utilitzar el 10% per a l’administració d’aquets béns i per a l’animació missionera de les comunitats cristianes.

Com Podem col·laborar? a més  del donatiu amb motiu de la Jornada del DOMUND, podem domiciliar les nostres aportacions, utilitzar la targeta VISA-DOMUND o realitzar transferències per Internet (www.domund.org). A més, Moltes persones donen  els seus béns per Mitjà de testaments i llegats.

«Missioners de la fe»

Des de l’any 1926, l’Església celebra la Jornada Mundial de les Missions el penúltim diumenge d’octubre. És l’anomenat Dia de les Missions, conegut conegut as casa nostra per  DOMUND (Diumenge Mundial). Aquest any serà, en totes les comunitats cristianes, també en els territoris de missió, el  dia 21 d’octubre. Durant el mes d’octubre, i en especial aquest dia, els fidels participen amb l’oració, el compromís i la  cooperació econòmica a la activitat missionera de l’Església.

Aquest any, s’ha proposat per aquesta Jornada, el lema:

«Missioners …

Són les persones (bisbes, sacerdots, religiosos o religioses i fidels laics) que dediquen la seva vida, o un període llarg d’ella, a la primera evangelització. encara que el compromís missioner correspon a cada un dels batejats, però, Déu ha cridat a alguns a un lliurament radical per anunciar l’Evangeli on Jesús encara no és conegut. Són els missioners, en sentit específic, que han estat enviats per l’Església al món sencer, com ho va fer Jesús amb els Apòstols a qui va cridar per estar amb Ell i enviar-los a predicar a la gent.

… De la Fe «

La fe, do de Déu, és proposta -mai imposada- pels missioners a aquells que encara no coneixen Jesucrist. Aquest acte de comunicar la fe no és només perquè es conegui una persona o un missatge, sinó especialment per convidar el assentiment de la fe i al seguiment de Jesucrist. La vocació missionera brolla de la certesa que la fe s’enforteix donant-la. L’Any de la Fe és una ocasió providencial per enfortir el dinamisme missioner dels que han rebut aquest do de Déu, i perquè les comunitats cristianes siguin missioneres.

La missió “Ad Gentes” es refereix a l’activitat de l’església entre pobles, grups humans, contextos socioculturals, on Crist i el seu evangeli no són coneguts o falten comunitats cristianes prou madures. Acull més d’un terç dels fidels de l’Església Catòlica. Depenen de Propagació de la Fe.

Les Missions no demanen només ajuda, sinó compartir la pregària i l’anunci, però també compartir la caritat envers els pobres dels territoris de missió. Entre evangelització i promoció humana (desenvolupament i alliberament) hi ha efectivament llaços molt forts. Pau VI a l’encíclica “Evangelii Nuntiandi” va aclarir la relació entre l’anunci de Crist i la promoció de la persona en la societat. El testimoni de la caritat de Crist mitjançant obres de justícia, pau i desenvolupament, forma part de l’evangelització, perquè a Jesucrist, que ens estima, l’interessa l’home sencer.

Aquesta  atenció a les necessitats socials, de vegades, és l’únic camí evangelitzador, fent  present l’amor de Déu per als més pobres i necessitats; quan la llibertat religiosa està conculcada amb prohibicions i persecucions, i la presència pública de l’Església queda reduïda exclusivament a les seves activitats caritatives.

Missioners de Barcelona al món

Missatge del Sant Pare Benet XVI per a la Jornada Mundial de les Missions 2012

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...