Convenio de colaboración para protocolizar los testamentos atorgados ante párroco

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] [Generalitat de Catalunya] Mitjançant la signatura d’aquest Conveni, formalitzada pel conseller de Justícia, Germà Gordó; el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, en representació de la Conferència Episcopal Tarraconense, i el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, es protocol·litzen els testaments que van ser atorgats davant rector: s’estima que [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

[Generalitat de Catalunya]

Mitjançant la signatura d’aquest Conveni, formalitzada pel conseller de Justícia, Germà Gordó; el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, en representació de la Conferència Episcopal Tarraconense, i el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, es protocol·litzen els testaments que van ser atorgats davant rector: s’estima que al voltant de 10.000 a tot Catalunya

Aquest Acord ha estat possible gràcies al compromís del Col·legi de Notaris, que contribuirà de forma gratuïta a la protocol·lització d’aquests testaments, i al servei de l’Església a aquelles persones que no van fer testament davant notari per fer arribar les seves últimes voluntats

El conseller de Justícia, Germà Gordó; el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, en representació de la Conferència Episcopal Tarraconense, i el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, han signat aquesta tarda un conveni de col·laboració per protocol·litzar els testaments atorgats davant rector, que s’estima que actualment poden ser al voltant de 10.000 a tot Catalunya.

Es tracta de respectar la voluntat testamentària dels qui van fer un document amb les seves darreres voluntats davant del rector d’acord amb la llei del moment, sense que la persona pogués preveure que un canvi legislatiu impediria la seva plena eficàcia.

El Conveni estableix un marc general de col·laboració entre les tres institucions signants amb la finalitat d’impulsar accions conjuntes per dur a terme la protocol·lització notarial d’aquests testaments i establir un pla d’actuació conjunt.

Aquest Acord ha estat possible gràcies a la col·laboració del Col·legi de Notaris, que contribuirà de forma gratuïta a la protocol·lització d’aquests testaments. I, alhora, servirà per reconèixer el servei de l’Església a aquells ciutadans i ciutadanes que no van fer testament davant notari per fer arribar les seves últimes voluntats.

Amb aquest Conveni es constitueix una comissió de seguiment integrada per un representant de cada institució, que en farà un seguiment tant del Conveni com del Pla d’actuació, entre d’altres.

El Govern ja va aprovar al desembre passat un decret llei per ampliar en dos anys, fins al novembre de 2014, el termini per protocol·litzar els testaments atorgats davant rector, que expiraven l’1 de gener de 2013. D’aquesta manera es respecta la voluntat testamentària, peça clau de la normativa successòria de Catalunya, i s’evita la problemàtica que generaria la invalidesa sobrevinguda d’aquests testaments.

El testament atorgat davant rector estava regulat en el Codi de successions, legislació que va ser substituïda pel llibre quart del Codi civil, en vigor des de l’1 de gener de 2009. No obstant això, la complexitat que suposa la protocol·lització ha provocat que siguin molts els testaments atorgats davant rector que no han estat degudament actualitzats.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...