«Canta al Senyor l’alegria de ser aquí!»

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] Com deia la lletra d’un dels cants de la celebració: “Canta al Senyor l’alegria de ser aquí. Canta al·leluia, el Senyor és el nostre amic. Canta al Senyor”. Així, amb joia i festa, va celebrar la comunitat de Sant’Egidio el 43è. aniversari del seu inici en l’Eucaristia, presidia pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Com deia la lletra d’un dels cants de la celebració: “Canta al Senyor l’alegria de ser aquí. Canta al·leluia, el Senyor és el nostre amic. Canta al Senyor”. Així, amb joia i festa, va celebrar la comunitat de Sant’Egidio el 43è. aniversari del seu inici en l’Eucaristia, presidia pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, i celebrada el dissabte 21 de maig de 2011 a la Catedral . Aquells que han descobert  -com deia el mateix cant- que “Jesús parlava amb tothom i curava tota malaltia” perquè s’han apropat a aquells que, com els sense sostre, ningú s’hi apropa, i han esmerçat esforços per guarir malalties con la SIDA i la malària i els seus patiments poden, “cantar al Senyor l’alegria de ser aquí”; aquells que cerquen camins de pau i diàleg entre les religions i les nacions poden cantar “ens ha cridat a cadascú pel seu nom per construir-nos una nova família”. Com deia el lema de la darrera trobada  de Pregària per la Pau celebrada per a Barcelona -organitzada precisament per Sant’Egidio el passat octubre-  som “Família dels pobles, família de Déu” i són els que poden “cantar al Senyor l’alegria de ser aquí”.

Reflectint l’esperit de diàleg ecumènic propi de la comunitat de Sant’Egidio, membres de distintes confessions cristianes foren presents en la celebració i entraren, en la processó inicial, tot seguit l’Evangeliari, portat ben alçat per Mn. Josep Agullò, diaca diocesà i membre de la comunitat. Com digué el Sr. Cardenal en la seva homilia,  “l’Esperit de les trobades d’Assís que inicià el beat Joan Pau II ens aplega a tots al voltant de la Paraula del Senyor, l’Evangeli”. Certament la processó d’entrada reflectia aquest esperit, les confessions cristianes “seguint”, no només amb les passes, sinó sobre tot amb el cor, les paraules del Senyor. Hi eren presents el pastor Andrew Tweedy, anglicà, el pare Sasoon, ortodox armeni, el pope Serafí, ortodox rus, el pope Aurel Bundas, ortodox romanès, i el pastor Felip Carmona, evangèlic.  Rere ells, en la processo, seguien els altres ministres catòlics entre ells el Dr. Corts, el pare Asurmendi, provincial dels salesians, el pare Juan Antonio Adanez, dels franciscans conventuals, i el Dr. Armand Puig Tàrrech, prevere de la Comunitat de Sant’Egidio a Barcelona i administrador parroquial de la basílica de Sant Just i Pastor, confiada a la comunitat.

Membres de Sant’Egidio, molts infants, adolescents i joves, amics, familiars i fidels de la Catedral la van omplir, com en els dies de més festa, cor inclòs, per donar gràcies a Déu per “aquest petit somni, de un joves, que varen desitjar ara fa 43 anys que transformar el món era possible”, tal com digué el Cardenal Martínez Sistach. “Avui en aquesta Eucaristia -digué el Sr. Cardenal en al seva homilia- recordem amb goig el naixement d’una iniciativa que Jesús ressuscitat va suscitar en un jove romà, Andrea Riccardi, ara fa quaranta-tres anys. Ens els llocs de la ciutat eterna que havien vist créixer la fantasia i la intel·ligència de Sant Felip Neri en l’amor als pobres i als joves, naixia la Comunitat de Sant’Egidio. Com tota gran obra en l’Església, va tenir un petit inici. Uns joves estudiants redescobrint l’Evangeli tingueren el somni de transformar el món. Ells començaren i Déu ha fet la resta aquí a Barcelona i a 73 països del món. La pregària, els pobres, la pau, la lluita contra la sida i la malària, això i molt més és el que any rere any estan fent més de seixanta mil persones que formen part de la Comunitat de Sant’Egidio”.

El Cardenal en la seva homilia reconegué el do de Déu que per a l’Església significa el carisma propi de la Comunitat de Sant’Egidio i agraí la seva tasca a les nostres terres: ““Els carismes que l’Esperit Sant distribueix entre els cristians, si són autèntics, són eclesials i, per tant, en les seves realitzacions i actuacions i en la seva institucionalització, tenen molt present l’espiritualitat, la pregària, l’anunci explícit de Jesús i l’atenció als pobres i marginats. El carisma que l’Esperit va concedir al nostre estimat Andrea Riccardi, per al bé de l’Església i del món, té molt en compte totes aquestes dimensions. La Comunitat enriqueix l’espiritualitat dels seus membres, anuncia l’Evangeli a tota criatura i acull, estima i ajuda els pobres i treballa per fer un món en pau i justícia. La Comunitat està present a Barcelona, a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, on es troba cada dia per a la pregària del vespre. És un fet important que joves i adults laics es trobin cada dia al voltant de l’Evangeli. Els pobres també han estat els companys de la Comunitat de Barcelona. Tenen el seu nom i són estimats i són els amics de la Comunitat. Tots recordem la trobada del passat mes d’octubre a Barcelona organitzada per la Comunitat per dialogar i pregar per la pau en el món, mantenint l’esperit d’aquell encontre a Assís, l’any 1986, convocat pel Beat Joan Pau II, amb els líders de les grans religions del món, per pregar per la pau en el món. Avui és molt urgent l’evangelització, l’anunci de Jesús, a moltes persones que no el coneixen o que viuen com si Déu no existís. Tots estem cridats a evangelitzar. Em plau agrair a la Comunitat de Sant’Egidio el treball que realitza en aquest anunci de Jesús, en propiciar encontres personals de nois i noies, de homes i dones amb Jesús. Trobar Jesús i estar amb Crist és el cel a la terra. Oferir Jesús als germans que no el coneixen és la major manifestació d’amor als germans. Treballem tots els cristians per fer-ho possible a moltíssims germans i germanes”.

Joves de Sant’Egidio presentaren les pregàries dels fidels on s’encomanà especialment a l’amor de Déu el continent Africà, on la comunitat realitza una important tasca amb els malalts de SIDA i malària, les nacions africanes, com Burkina Faso, que viuen els estralls de la guerra, per tal que la veritable pau sigui present enmig de totes les nacions. També es pregà per les comunitats de Sant’Egidio -esteses per més de setanta països- que viuen la seva missió enmig  de dificultats; i  es demanà per Andrea Ricardi inspirador del projecte. Distints joves, de diverses nacionalitats, portaren les ofrenes, pa i vi, al Sr. Cardenal, reflectint així també l’esperit de fraternitat universal de la comunitat.

Acabada la celebració els presents pogueren compartir un petit refrigeri a la fresca del claustre de la Catedral tot compartir, gaudint i “Cantant al Senyor l’alegria de ser aquí”.

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...