Ante la Misión Metrópolis

[TRADUCCIÓN PENDIENTE] Barcelona, 18 de gener de 2012 Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes Benvolguts i benvolgudes, El President del Pontifici Consell per a la Promoció de [...]

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Barcelona, 18 de gener de 2012

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

El President del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, Mons. Rino Fisichella, va demanar a Barcelona i a onze grans ciutats europees (Budapest, Brussel·les, Dublín, Frankfurt, Lisboa, Liverpool, París, Torí, Varsòvia, Viena i Zagreb) la participació en unes actuacions en ordre a promoure la nova evangelització. A la reunió dels respectius pastors diocesans del mes de juliol a la seu del Consell, s’acordaren realitzar unes actuacions comunes a cada una de les dotze ciutats durant aquesta quaresma, involucrant les parròquies, les comunitats i les institucions de la diòcesi en la mesura que sigui possible.

Com ja us deia en la meva carta pastoral “Nova evangelització i solidaritat”, aquesta “Missió Metròpolis” encaixa perfectament amb el nostre Pla Pastoral centrat en l’evangelització. Per això us demano a tots –sacerdots, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques- que participeu tant com pugueu en aquestes realitzacions pastorals per ajudar a redescobrir la urgència de viure l’Evangeli i de fer-lo conèixer als batejats que s’han allunyat de l’Església i també a aquells que no coneixen Crist.

Atès el contingut de les actuacions que s’han de realitzar, he constituït una Comissió integrada, a més d’un servidor, pel Sr. Bisbe Auxiliar, Mn. Salvador Bacardit, Mn. Salvador Pié, Mn. Armand Puig, Mn. Xavier Morlans, Mn. Peio Sánchez i el Sr. Sergi Rodríguez. El seu treball es coordina amb el Consell Episcopal i les Delegacions diocesanes més directament relacionades.

Es vol donar molta importància a l’anunci de la Paraula de Déu. Per això, la iniciativa de la “Missió Metròpolis” s’ha concretat en la lectura pública de l’Evangeli de Sant Marc per part de personalitats de la cultura, dels mitjans i de l’esport. Això es farà al Palau de la Música, el dia 4 de març a la tarda, amb l’assistència de representants de les parròquies i realitats eclesials de la diòcesi. Serà una acció puntual que pot ser inspiradora d’iniciatives semblants per a l’anunci de Jesucrist als homes i dones d’avui.

En aquest sentit preparem una edició en català i en castellà de l’Evangeli segons Sant Marc, acompanyat d’uns materials pedagògics, per tal que les parròquies i les diverses realitats eclesials puguin oferir-lo amb un esperit evangelitzador a persones i famílies conegudes. Ja s’informarà més concretament per a realitzar aquesta participació en la difusió de l’Evangeli de Jesucrist.

Es vol posar en relleu que el Bisbe és en l’Església diocesana el primer evangelitzador. Per això, els pastors diocesans faran una catequesi als catecúmens, una als joves i una a les famílies. Ho estem preparant amb els respectius Delegats diocesans. Prego a les parròquies que preparen catecúmens joves o adults per als sagraments de la iniciació cristiana que ho comuniquin al Servei Diocesà per al Catecumenat per tal que puguin participar en la catequesi programada pel 26 de febrer a la tarda a la S. E. Catedral de Barcelona. La catequesi als joves es farà el dia 10 de març a la tarda i la de les famílies el dia 25 de març, també a la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família.

No hi ha dubte que són freqüents les conferències quaresmals durant el temps de la quaresma en les parròquies, comunitats i moviments. Demanaria que tinguin enguany un contingut molt evangelitzador.

El missatge de Jesucrist porta a la conversió, a prendre consciència dels nostres pecats i celebrar el sagrament de la Reconciliació com expressió de l’amor misericordiós del Senyor. Per això es vol potenciar la celebració d’aquest sagrament durant la quaresma a la Catedral i arreu. A la Catedral tindrem la celebració comunitària del sagrament del Perdó amb la participació de totes les parròquies de l’arxiprestat, el 16 de març, a les 19,30 hores. Us demano a vosaltres, a les parròquies i comunitats, que faciliteu molt als fidels la confessió sacramental i preparar degudament, segons les disposicions de l’Església, les celebracions comunitàries del sagrament de la Reconciliació.

L’evangelització porta a la conversió. Per això es va veure convenient fer una lectura de fragments del llibre de les Confessions de Sant Agustí. Hem considerat que es podria dirigir als professors de les universitats que hi ha a l’arxidiòcesi.

Finalment, un signe de l’autenticitat de l’evangelització és la solidaritat envers els pobres i necessitats. En aquest camp s’ha deixat a cadascuna de les dotze ciutats que faci aquell signe que consideri més adient i necessari. A la nostra arxidiòcesi, hem cregut convenient presentar i potenciar el programa que hem iniciat d’ajut als joves que no tenen treball -són el 50% de la joventut-. Aquest projecte s’ha confiat a Càritas.

La nova evangelització és l’evangelització que hem de fer constantment en tota la nostra activitat pastoral ordinària, coneixent els reptes i desafiaments dels homes i dones d’avui, discernint-ho i fent la proposta de l’Evangeli de la millor manera que cal fer avui.

Com veieu aquestes realitzacions pastorals són ben pròpies de la pastoral ordinària que fem i encaixen perfectament amb el nostre Pla Pastoral. Us prego que hi participeu tant com us sigui possible. L’objectiu és ajudar a viure i realitzar amb un esperit de nova evangelització el que ja fem en l’aplicació del Pla Pastoral i en tota la pastoral ordinària i quotidiana.

Amb una salutació molt cordial,

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

¿Te ha interesado este contenido? Suscríbete a nuestro boletín electrónico. Cada semana, la actualidad de la Iglesia diocesana en tu correo.

Te interesará ...