Una pedagogia de la confiança

(Diumenge, 11/04/2010)

L’any 1884 –ara fa 125 anys-, després d’unes intenses gestions protagonitzades per una dama barcelonina de gran sentit social, Dorotea de Chopitea, Sant Joan Bosco va veure realitzat un dels seus somnis: els primers salesians es varen desplaçar des d’Utrera –la primera casa salesiana d’Espanya- fins a Barcelona, per fundar els Tallers Salesians a la masia de Can Prats de Sarrià.

Dos anys més tard, fou el mateix Don Bosco el qui es desplaçà des de Torí a Barcelona. Arribà a l’estació de França amb el tren correu procedent de Portbou el 8 d’abril de 1886. Aquesta visita del qui ja en vida era considerat, estimat i venerat com un sant, va donar una empenta a la presència dels salesians i salesianes a Barcelona

La família salesiana celebra durant aquest curs aquestes dos esdeveniments preguntant-se què faria ara Don Bosco si estigués entre nosaltres. Per fer realitat aquest projecte d’actualitzar el carisma salesià hi ajudarà, sens dubte, la visita a Barcelona, durant els propers dies, de l’actual successor de Don Bosco, el P. Pascual Chávez, rector major dels Salesians.

Aquestes commemoracions posen en relleu dos aspectes cabdals en l’Església de sempre, i especialment d’avui : l’evangelització i els joves, és a dir, l’evangelització dels joves. Sabem que l’Església existeix per evangelitzar, que aquesta és la seva missió específica, des dels seus inicis, ja que Jesús va enviar els apòstols –i ens envia a tots els batejats- a anunciar a tothom i arreu l’Evangeli.

A la nostra arxidiòcesi de Barcelona estem treballant en fer la pastoral diocesana més evangelitzadora i més missionera. Tots hi estem joiosament compromesos, perquè tenim consciència que el Senyor ha estat qui ens ha escollit i ens ha confiat aquest treball evangelitzador.

Evangelitzar tothom, però evangelitzar preferentment els joves que són el futur de l’Església i de la societat. En l’assoliment d’aquest objectiu, el carisma de Don Bosco, que viu tota la família salesiana, enriqueix la nostra Església diocesana pel treball d’evangelització dels joves que es proposa i realitza.

La pedagogia de Don Bosco és una pedagogia de la confiança que aporta una valuosa llum al nostre esforç per fer presents els valors de l’Evangeli en el món dels joves. Don Bosco demana a l’educador que confiï en el jove per tal de fer possible que aquest posi la seva confiança en l’educador. El sant va escriure que “tot jove, per desgraciat que sigui, té un punt accessible al bé  i el primer deure de l’educador consisteix en descobrir aquest punt, aquesta corda sensible del cor i treure’n profit”. És l’anomenat sistema preventiu en l’educació.  

El carisma salesià ha informat un estil pedagògic d’amor, confiança i esperança envers els infants, adolescents i joves, que és avui molt necessari i actualíssim. Don Bosco avui ens interpel·la en la difícil pastoral de joventut de les nostres comunitats, escoles, moviments i institucions cristianes. Voldríem una major presència de joves a l’Església. Es treballa força, però el resultats no sempre són visibles. Malgrat això, hem de tornar una i altra vegada els joves per sentir les seves esperances i aspiracions, confiant sempre en els fons de bondat que hi ha en el cor de cada jove.

 

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona