Secretariat diocesà de pastoral penitenciària

Adreça: Rivadeneyra 6 8è Població: Barcelona Codi postal: 08002 Telèfon: 93 317 63 97 Mòbil: Fax: Correu electrònic: Web: http://www.sepapbcn.org/