Secretariat diocesà de pastoral pels marginats

Adreça: Població: Codi postal: Telèfon: Mòbil: Fax: Correu electrònic: Web: