Secretariat diocesà de pastoral pels marginats

Adreça: Població: Codi postal: Telèfon: Mòbil: Correu electrònic: Web:

Director:

Mn. Àngel Zambrana Fernández, DP