Secretariat diocesà de pastoral amb migrants

Adreça: Població: Codi postal: Telèfon: Mòbil: Correu electrònic: Web:

Director:

Mn. Joan Cabot Barbany