Secretariat diocesà de missions

Adreça: Bisbe, 5 Població: Barcelona Codi postal: 08002 Telèfon: 93 270 10 14 Mòbil: Correu electrònic: ddmissions5112@arqbcn.cat Web: http://delegaciomissionsarqbarcelona.blogspot.com/

Director:

Sr. Manuel Górriz Martínez

Consiliari:

Mn. Miquel Àngel Pérez Sánchez