Secretariat diocesà de patrimoni cultural

Director:

Mn. Robert Baró Cabrera