Secretariat diocesà de pastoral familiar

Adreça: Diputació 231 Població: Barcelona Codi postal: 8007 Telèfon: 93 453 86 59 Mòbil: Correu electrònic: secretaria.familia@arqbcn.cat Web: http://www.pastoralfamiliarbcn.cat

Directors:

Sr. Xavier Padilla García i Sra. Dolors Parellada Serra

Consiliaris:

Mn. Antonio Manuel Reina López