Decret 12/20 de 29 de maig de 2020, víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit eclesiàstic: procediment juridico-canònic i Comissió d’Acollida de l’Arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 12/20. Barcelona, 29 de maig de 2020. Víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit eclesiàstic: procediment juridicocanònic i Comissió d’Acollida de l’Arxidiòcesi de Barcelona Segons allò que disposa l’article 2.1 del motu proprio Vos estis lux mundi, instituïm a l’Arxidiòcesi de Barcelona el Servei d’Atenció a les Víctimes d’Abusos Sexuals per a l’Església de Barcelona. El […]