Orientacions de gener de 2019, el llibre de baptismes

ORIENTACIONS PRÀCTIQUES PER AL CORRECTE ÚS DEL NOU LLIBRE DE BAPTISMES Sobre els nous llibres, voldríem exposar certs aspectes pràctics que ajudin a esvair alguns dubtes que s’hi puguin presentar. Bona part de tot això ja és sabut, però hem cregut que aquest podia ser un bon moment per fer-ne recordança. Per tal d’adaptar-se millor […]

Decret 32/19 de 23 d’abril de 2019, aplicació del cànon 1118 a la nostra arxidiòcesi

DECRET 32/19 Barcelona, 23 d’abril de 2019 En el territori de la nostra Arxidiòcesi s’hi troben cases antigues i de llarga tradició en les quals existeix una capella, habitualment amb la pertinent autorització canònica per a la celebració de culte, freqüent o puntual. Si aquesta autorització ha estat renovada per la família propietària, pot considerar-se […]