Decret 10/18 de 22 juny de 2018, zones pastorals

DECRET 10/18.- Barcelona. 22 de juny de 2018 Atesa la conveniència de reagrupar les zones pastorals 5 i 6 de l’arxidiòcesi de Bar­celona en una sola zona pastoral i adequar’ la nostra organització territorial diocesana a la nova realitat: PEL PRESENT decret, es determinen les següents zones pastorals, integrades pels següents arxiprestats: Zona pastoral 1 […]

Decret 2/18 de 12 de febrer de 2018, vademècum del rector a l’arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 02/18.- Barcelona. 12 de febrer de 2018. festivitat de Santa Eulàlia. Havent tractat el Consell Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona el document VADEMECUMDEL RECTOR que l’any 2002 van publicar’ el col·lectiu de Vicaris Epis­copals de Catalunya i Balears, i havent-hi incorporat en el seu redactat noves aporta­cions; PEL PRESENT decret aprovem el VADEMÈCUMDEL RECTOR […]