Decret 28/09 de 10 setembre de 2009, Promulgació de la nova normativa diocesana per a les consultes

DECRET 28/09. Barcelona, 10 de setembre de 2009 A fi i efecte d’agilitzar les consultes prèvies al nomenament d’arxiprestos a l’Arque­bisbat de Barcelona, PEL PRESENT establim les següents normes per a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprestos i declarem derogada tota normativa anterior a aquesta. Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe […]

Decret 23/09 de 25 de juny de 2009, nova normativa per a la retribució econòmica del clergat

DECRET 23/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009 PEL PRESENT establim les següents normes sobre la retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa pastoral, que han estat dictaminades favorablement pel Consell Presbiteral i pel Consell Episcopal. Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona. † Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe […]