Decret 27/96 de 30 d’abril de 1996, Constitució del Secretariat Diocesà de Pastoral Penitenciària

DECRET 27/96. – Barcelona, 30 d’abril de 1996 Atesa la conveniència de desenvolupar la pastoral penitenciària i d’integrar-la en la pastoral general de l’Arxidiòcesi, i valorant el treball realitzat fins ara pel departament de Pastoral Penitenciària del Secretariat diocesà pels Marginats; PEL PRESENT, constituïm el Secretariat diocesà de Pastoral Penitenciària, el qual tindrà les finalitats […]