Decret de 10 de maig de 1989, constitució de la Pastoral penitenciaria

CREACIÓ DEL DEPARTAMENT DE PASTORAL PENITENCIÀRIA DECRET. Barcelona, 10 de maig de 1989. Donada la importància i les característiques peculiars de la pastoral penitenciària, i volent donar-li identitat pròpia i continuïtat en la seva acció; PEL PRESENT instituïm el DEPARTAMENT DE PASTORAL PENITENCIÀRIA dins el Secretariat Diocesà per als Marginats, el qual tindrà les finalitats […]

Decret 29 de gener de 1989, Estatut de les religioses o laics als qui s’encomana una participació en l’exercici de la cura pastoral d’una parròquia

ESTATUT DE LES RELIGIOSES O LAICS ALS QUI S’ENCOMANA UNA PARTICIPACIÓ EN L’EXERCICI DE LA CURA PASTORAL D’UNA PARRÒQUIA DECRET.— Barcelona, 29 de gener de 1989. El Codi de dret canònic estableix que en cas de penúria de sacerdots, el Bisbe diocesà pot confiar una participació en l’exercici de la cura pastoral de la parròquia […]