Nota de 9 de gener de 1986, distribucions de tasques a la cúria diocesana

NOTA SOBRE DISTRIBUCIÓ D’ASSUMPTES PROPIS DE LA CÚRIA DIOCESANA El Sr. Cardenal-Arquebisbe ha determinat que fos clarificada la distribució de les tasques per a la tramitació i resolució dels assumptes propis de la Cúria diocesana. Tindrà cura de les incardinacions i excardinacions de preveres, de l’acolliment dels procedents d’altres diòcesis i de les jubilacions dels […]