Disposicions de 27 desembre de 1978, preveres extradiocesans

Disposicions de 27 desembre de 1978, preveres extradiocesans Preveres extradiocesans La incorporació de preveres extradiocesans al presbiteri diocesà, ha estat certament un enriquiment i una valuosa ajuda per a la nostra diòcesi. El descens de les vocacions i el creixement demogràfic plantegen a les grans diòcesis, com la de Barcelona, un greu problema pastoral. Aquest […]

Decret d’1 de juliol de 1978, reorganització de l’economia parroquial

Decret d’1 de juliol de 1978, reorganització de l’economia parroquial Normes sobre la reorganització de l’economia en les parròquies L’Assemblea diocesana de Preveres de Barcelona va aprovar unes conclusions sobre l’economia diocesana, que fan referència directa a la supressió dels aranzels, a la constitució de consells d’economia —amb participació de laics— a totes les parròquies […]

Norma 20 de juny de 1978, estatut de l’arxiprest

Estatut de l’Arxiprest L’Assemblea diocesana de preveres va aprovar diverses proposicions que fan referència a l’arxiprestat i a l’arxiprest i que tendeixen, com ja ho exposà el Concili Vaticà II i el Motu Proprio Ecclcsiae Sanctae, a què l’arxiprest esdevingui realment el “coordinador i promotor, dins de l’àmbit de l’arxiprestat, de les diferents responsabilitats pastorals’’ […]

Norma de 31 de maig de 1978, constitució Delegació del Clergat

Constitució de la Delegació Diocesana del Clergat L’Assemblea diocesana de preveres va tractar àmpliament de la identitat del sacerdot en el món d’avui. Es va posar de relleu la incidència que els problemes humans, sobretot materials, dels preveres, en el seu ministeri pastoral. Donada la finalitat operativa de l’Assemblea, es van aprovar unes conclusions que […]

Norma 20 de juny de 1978, estatut de l’arxiprest

Estatut de l’Arxiprest   L’Assemblea diocesana de preveres va aprovar diverses proposicions que fan referència a l’arxiprestat i a l’arxiprest i que tendeixen, com ja ho exposà el Concili Vaticà II i el Motu Proprio Ecclcsiae Sanctae, a què l’arxiprest esdevingui realment el “coordinador i promotor, dins de l’àmbit de l’arxiprestat, de les diferents responsabilitats […]