Decret de 21 d’octubre de 1976, facultats dels Vicaris Episcopals

Decret de 21 d’octubre de 1976, facultats dels Vicaris Episcopals DECRET. — Barcelona, 21 d’octubre de 1976. Facultats dels Vicaris Episcopals de Zona: Els Vicaris Episcopals gaudeixen, en les zones determinades que se’ls ha assignat, de la potestat ordinària que el dret comú concedeix al Vicari General. Els Vicaris Episcopals de zona són membres del […]

Instrucció de 16 d’octubre 1976, mòduls de comptabilitat

Nous mòduls de comptabilitat: Carta de Mons. Guix Barcelona, 15 d’octubre de 1976 Benvolgut Sr. Rector: Es actualment una necessitat sentida vivament la d’una administració més clara i oberta de les parròquies, institucions i del propi Bisbat. Els “Objectius prioritaris de l’acció pastoral” de la nostra diòcesi, com recordarà ja feien referència a aquest punt, […]

Nota esclaridora d’abril de 1976, comunió a la ma

Nota de la Delegación de Pastoral Sacramental y Liturgia La práctica de recibir la Eucaristía en la mano para comulgar había entrado ya hace tiempo en algunas comunidades de nuestra diócesis; esto permite que, en el momento en que la Santa Sede restaura canónicamente esta práctica para toda España, la experiencia realizada sea aprovechable para […]

Decret d’abril de 1976, comunió a la ma.

Queda reconocida la práctica de comulgar en la mano DECRETO «A petición de la Conferencia episcopal española, la Congregación de los Sacramentos y del Culto divino ha restaurado canónicamente para las diócesis de toda España, a juicio de los ordinarios respectivos, la antigua práctica de que los fieles reciban en la mano la Eucaristía para […]

Instrucció de 16 d’octubre 1976, mòduls de comptabilitat

Nous mòduls de comptabilitat: Carta de Mons. Guix Barcelona, 15 d’octubre de 1976 Benvolgut Sr. Rector: Es actualment una necessitat sentida vivament la d’una administració més clara i oberta de les parròquies, institucions i del propi Bisbat. Els “Objectius prioritaris de l’acció pastoral” de la nostra diòcesi, com recor­darà ja feien referència a aquest punt, […]

Decret d’abril de 1976, comunió a la mà

Queda reconocida la práctica de comulgar en la mano   DECRETO «A petición de la Conferencia episcopal española, la Congregación de los Sacramentos y del Culto divino ha restaurado canónicamente para las diócesis de toda España, a juicio de los ordinarios respectivos, la antigua práctica de que los fieles reciban en la mano la Eucaristía […]

Nota esclaridora d’abril de 1976, comunió a la mà

Nota de la Delegación de Pastoral Sacramental y Liturgia   La práctica de recibir la Eucaristía en la mano para comulgar había entrado ya hace tiempo en algunas comunidades de nuestra diócesis; esto permite que, en el momento en que la Santa Sede restaura canónicamente esta práctica para toda España, la experiencia realizada sea aprovechable […]